Τον πρώτο ισολογισμό που φέρει την υπογραφή της νέας διοίκησης, μετά την εξαγορά από τη Μέλισσα-Κίκιζας, δημοσίευσε χθες η Terra Creta, στον οποίο αποτυπώνονται τα οικονομικά αποτελέσματα της κρητικής επιχείρησης για τη χρήση 2021. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Food Reporter, κατά το περασμένο έτος ο κύκλος εργασιών της Terra Creta ανήλθε στο ποσό των 18,41 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 3,55% σε σχέση με το 2020, ενώ το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στα 2,84 εκατ. ευρώ, έναντι 3,51 εκατ. ευρώ το 2020. Τα EBITDA ανήλθαν σε 1,54 εκατ. ευρώ, έναντι 2,23 εκατ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας μείωση 42,09%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφανίζουν κέρδη 1,27 εκατ. ευρώ, έναντι 2,37 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας πτώση 46,32%. Σημειώνεται ότι ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας είναι μηδενικός, καθώς η προηγούμενη διοίκηση της Terra Creta προχώρησε σε πρόωρη αποπληρωμή των υπολοιπόμενων δόσεων του ομολογιακού της δανείου, εξοφλώντας πλήρως τις τραπεζικές δανειακές της υποχρεώσεις.