Η εταιρεία Petrogaz, μέλος του Ομίλου εταιρειών υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό της Veroniki Holding SpA, με δραστηριότητα στην αποθήκευση, εμφιάλωση και διανομή υγραερίου σε φιάλες και χύμα, επεκτείνει την συνεργασία της με την IMPACT, μέλος του Ομίλου εταιρειών SOFTONE και πιστοποιημένο πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης και EDI. Συγκεκριμένα, στην υπάρχουσα συνεργασία, που αφορά στην ενημέρωση ηλεκτρονικών βιβλίων (myDATA), προστίθεται η αξιοποίηση της λύσης EINVOICING που παρέχει η IMPACT, για την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. Ειδικότερα, η Petrogaz επέλεξε τις υπηρεσίες B2B EINVOCING και B2G EINVOICING της IMPACT.