Έπεσαν οι υπογραφές για την εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας «LOG ON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με διακριτικό τίτλο LOG ON AE και έδρα τη Λάρισα, από την Entersoft A.E. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το συνολικό συμφωνηθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 1,3 εκ. ευρώ, ενώ η εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας. Σύμφωνα με τον ισολογισμό του 2020, το μετοχικό κεφαλαίο της LOG ON AE ανέρχεται στο ποσό των 190.450,00 €, ολοσχερώς καταβεβλημένο, είχε έσοδα 1,90 εκ ευρώ και κέρδη προ φόρων 0,14 εκ ευρώ.

Για το 2021 τα μεγέθη της έχουν κινηθεί ανοδικά, ενώ τη στιγμή της εξαγοράς η εταιρεία έχει μηδενικό δανεισμό και θετικό καθαρό ταμείο που υπερβαίνει τα 0,2 εκ ευρώ. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 4/1/2022 ήταν 25 άτομα. Η Logon είναι εταιρεία υλοποίησης έργων λογισμικού για επιχειρήσεις και ειδικότερα για προϊόντα κατηγορίας ERP, CRM, WMS και ηλεκτρονικής τιμολόγησης για περισσότερα από είκοσι έτη.

Με την εξαγορά αυτή, η Entersoft αποκτά άλλο ένα κέντρο υλοποίησης των προϊόντων της καθώς και τη δυνατότητα να αναπτυχθεί δυναμικά στις αγορές της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα ενισχύει το πελατολόγιο και το στελεχιακό της δυναμικό για τη διαφαινόμενη ανοδική ζήτηση τόσο για τα υπάρχοντα όσο και για τα νέα προϊόντα e-Commerce και HRM/Payroll που η εταιρεία έχει ανακοινώσει για το 2022.