Η ενεργειακή κρίση και ο αντίκτυπός της σε βιομηχανία και καταναλωτές, η ενεργειακή μετάβαση και οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα, οι πράσινες επενδύσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στη διεθνή και περιφερειακή ενεργειακή αγορά ήταν μερικά από τα ζητήματα που απασχόλησαν τη συζήτηση με θέμα «Ενέργεια και Ανάπτυξη μια Αδιάρρηκτη Σχέση», η οποία άνοιξε τις εργασίες του Ετήσιου Εθνικού Συνεδρίου «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2021», που διοργανώνει το ΙΕΝΕ στις 1-2 Δεκεμβρίου 2021.

«Πρέπει να πάμε όσο το δυνατό γρηγορότερα στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Είναι σύμφυτο με την ευρωπαϊκή πολιτική και βάζει την Ελλάδα στην πρώτη ταχύτητα, ενώ είναι σύμφυτο και με τις αντικειμενικές δυνατότητες της χώρας μας που έχει αφθονία ηλιακού και αιολικού δυναμικού. Όσο αυξάνεται η παρουσία των ΑΠΕ στο μίγμα τόσο θα μειώνονται οι τιμές και τόσο λιγότερο θα εξαρτόμαστε από τις εισαγωγές φυσικού αερίου», υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης.

«Όλοι οι στόχοι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του νέου ΕΣΠΑ, του νέου αναπτυξιακού νόμου και του νέου νόμου περί στρατηγικών επενδύσεων, περιστρέφονται γύρω από την πράσινη ενέργεια και σε αυτήν πιστεύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει το επόμενο διάστημα», είπε. Τέλος, ανέφερε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να ενισχύσει την ελληνική βιομηχανία με σκοπό την αύξηση της ελληνικής προστιθέμενης αξίας, ιδίως στις εγκαταστάσεις αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων.