Η Hellenic Biomass Association (HellaBiom) – ΕΛΕΑΒΙΟΜ ανακοίνωσε την εισδοχή της στο δίκτυο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Biochar – European Biochar Industry Consortium ως μέλος και εθνικός σύνδεσμος που εκπροσωπεί την Ελλάδα. «Το Δ.Σ. της ΕΛΕΑΒΙΟΜ και τα μέλη της στην Ελλάδα ευελπιστούμε σε μία εποικοδομητική και μακροπρόθεσμη συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Biochar – European Biochar Industry Consortium και τα αντίστοιχα μέλη (εταιρείες και φορείς) για την ανάπτυξη χρήσιμων εφαρμογών, την διεύρυνση της αγοράς, την ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης και τεχνογνωσίας και την ενδυνάμωση της αποδοχής και του ρόλου του Biochar και της μεθόδου δέσμευσης BCR σε ενεργειακό, αγροτικό, περιβαλλοντικό και κλιματικό επίπεδο» σημειώνει αναφορικά με την εξέλιξη αυτή η Διοίκηση της ΕΛΕΑΒΙΟΜ.