Στις μέρες μας αρκετοί βιομηχανικοί κλάδοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη μεγάλη πρόκληση της ασφαλούς ανταλλαγής δεδομένων, τόσο σε ενδοεταιρικό επίπεδο όσο και αναφορικά με τις σχέσεις τους με τους ανταγωνιστές τους. Σε αυτό το κρίσιμο κομμάτι, η τεχνολογία blockchain έχει κομβικό ρόλο, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της ανταλλαγής δεδομένων.

Διανύοντας πλέον τον 21ο αιώνα και βιώνοντας διαρκείς τεχνολογικές επαναστάσεις, έχουν αλλάξει και θα αλλάξουν αρκετά πράγματα στην καθημερινή μας ζωή και στον τρόπο που λειτουργούμε. Οι καινούργιες τεχνολογίες, όπως το blockchain, μετασχηματίζουν ριζικά τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της οικονομίας, καθώς δημιουργούν την τεχνολογική δυνατότητα για ύπαρξη κατανεμημένης μορφής εμπιστοσύνης. Με αυτήν την τεχνολογία ήδη πραγματοποιείται μια νέα αλλαγή σε όλα τα υφιστάμενα οικονομικά και επιχειρησιακά μοντέλα που καθημερινά όλοι μας χρησιμοποιούμε. Η τεχνολογία blockchain μπορεί να εφαρμοστεί σε μια σειρά από κλάδους της οικονομίας μέχρι και της κοινωνίας.

Τι είναι, όμως, το Blockchain; Πρόκειται για μια σειρά καταχωρήσεων που αφορούν τις συναλλαγές. Σχηματικά, δεν διαφέρει ιδιαίτερα από μια φυσική αλυσίδα, μόνο που οι κρίκοι της αποτελούνται από ψηφιακές πληροφορίες (block) που αποθηκεύονται σε μια δημόσια βάση δεδομένων (chain). Κάθε φορά που οι ψηφιακές αυτές πληροφορίες εμπλουτίζονται με νέα δεδομένα, ενσωματώνονται εκ νέου στην κοινή βάση δεδομένων. Οι λύσεις που βασίζονται σε αυτό εξασφαλίζουν την άμεση και αδιάλειπτη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών, προσφέροντας ουσιαστική αξία στους βιομηχανικούς ομίλους και βοηθώντας τους να αξιοποιούν το σύνολο των δυνατοτήτων που παρέχουν και άλλοι τύποι προηγμένης τεχνολογίας, όπως είναι η επαυξημένη πραγματικότητα, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και το 3D printing.

Πώς το blockchain μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα;
Η χρήση του blockchain βελτιώνει τη διαφάνεια σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού, ανιχνεύει την ταυτότητα και τα διαπιστευτήρια του ανθρώπινου δυναμικού υψηλών αρμοδιοτήτων και επιτρέπει μια ομαλή λειτουργικότητα, όσον αφορά τους ποιοτικούς ελέγχους και τη συμμόρφωση στους ενδοεταιρικούς κανονισμούς. Συγκεκριμένες γραμμές βιομηχανικής παραγωγής, όπως αυτές των αεροπορικών εταιρειών και της παρασκευής φαρμακευτικών προϊόντων έχουν καταγεγραμμένα προβλήματα όσον αφορά την απομίμηση και αντιγραφή των ευρεσιτεχνιών τους. Το blockchain μπορεί εξασφαλίσει την αυθεντικότητα όλων των χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων. Η διευρυμένη υιοθέτησή του είναι απλώς θέμα χρόνου και νομοθετικής προσαρμοστικότητας κάθε χώρας στα νέα δεδομένα. Με την τεχνολογία αυτή, η εμπιστοσύνη που μέχρι τώρα υπήρχε λόγω μιας συμβατικής σχέσης δημιουργείται λόγω του κατανεμημένου και ασφαλούς τρόπου αποθήκευσης, διαχείρισης και ανταλλαγής πληροφορίας και διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Υπάρχουν και άλλα περιθώρια εφαρμογής του blockchain;
Υπάρχουν μερικοί τρόποι που μπορεί το blockchain να αξιοποιηθεί και να αυξήσει την αξία του. Όπως το να ενισχύσει τα συστήματα εντοπισμού και παρακολούθησης, να προστατέψει την αποτίμηση της πνευματικής ιδιοκτησίας, να απλοποιήσει και να διασφαλίσει τους ποιοτικούς ελέγχους. Επιπλέον, μπορεί να χρεώσει τα μηχανήματα ανά χρήση και να κάνει αυτοματοποιημένη συντήρηση.

Σε ποιους κλάδους μπορεί να εφαρμοστεί;
Το blockchain επηρεάζει σημαντικά με μεγάλες αλλαγές αρκετούς κλάδους -μερικοί από αυτούς είναι οι βιομηχανικοί κλάδοι. Στις μέρες μας αρκετοί βιομηχανικοί κλάδοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη μεγάλη πρόκληση της ασφαλούς ανταλλαγής δεδομένων, τόσο σε ενδοεταιρικό επίπεδο όσο και αναφορικά με τις σχέσεις τους με τους ανταγωνιστές τους. Σε αυτό το κρίσιμο κομμάτι, η τεχνολογία blockchain έχει κομβικό ρόλο, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της ανταλλαγής δεδομένων. Το blockchain προσφέρει, επίσης, τη δυνατότητα αναβάθμισης της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης στο επίπεδο των εσωτερικών λειτουργιών και των εξωτερικών συνεργασιών για όλα τα στάδια της βιομηχανικής αξιακής αλυσίδας, από την προμήθεια των πρώτων υλών ως την παράδοση των τελικών προϊόντων.

Ποια προβλήματα μπορεί να λύσει το blockchain;
Κάποιες από τις προβληματικές παραμέτρους στις οποίες μπορεί εύκολα να εστιάσει, είναι η εποπτεία των αλυσίδων εφοδιασμού με στόχο την αύξηση της διαφάνειας, τον εντοπισμό της προέλευσης των υλικών και την ανίχνευση των απομιμήσεων. Επίσης, και ο μηχανικός σχεδιασμός, όσον αφορά στα σύνθετα προϊόντα με μεγάλη διάρκεια παραγωγής, την διαχείριση της ταυτότητας και την ανίχνευση και παρακολούθηση των πόρων. Επίσης αυτή η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει διασφάλιση της ποιότητας και τηντήρηση των καθορισμένων εταιρικών κανονισμών.

H εποχή της έξυπνης βιομηχανίας
Συμπερασματικά, η βιομηχανία αλλάζει λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού, της αυτοματοποίησης και του βιομηχανικού Διαδικτύου των Πραγμάτων (IIoT) που συναντά την αποκεντρωμένη διαχείριση δεδομένων. Τα εργοστάσια του μέλλοντος θα κατασκευαστούν χρησιμοποιώντας ψηφιακή τεχνολογία για να ξεπεράσουν τα φυσικά όρια του βιομηχανικού αυτοματισμού. Αυτή η μετάβαση σε μια νέα έξυπνη βιομηχανία γίνεται εφικτή από την σύγκλιση του blockchain και της βιομηχανικής υπολογιστικής αιχμής (edge industrial computing). •

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Futurist – Chief Innovation Officer TheFutureCats.com’
«Κάποιες από τις προβληματικές παραμέτρους στις οποίες μπορεί εύκολα να εστιάσει, είναι η εποπτεία των αλυσίδων εφοδιασμού με στόχο την αύξηση της διαφάνειας, τον εντοπισμό της προέλευσης των υλικών και την ανίχνευση των απομιμήσεων»