Κινήσεις σε συνέχεια της απόφασής της να στραφεί και στην παραγωγή Vegan προϊόντων, υλοποιεί η εταιρεία Gusto Dairy, η οποία δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων στην παραγωγή, συντήρηση και εμπορία παραδοσιακών και μη τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων. Μάλιστα, η προσπάθεια αυτή, όπως αναφέρει η εταιρεία στις οικονομικές της καταστάσεις, θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση και το 2023 προκειμένου να ανταποκριθεί στην συνεχόμενα αυξανόμενη ζήτηση για τους παραπάνω κωδικούς. Εξάλλου, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Διοίκησης για συνεχή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της τόσο στο εσωτερικό αλλά κυρίως στο εξωτερικό, η εταιρεία επένδυσε και συνεχίζει να επενδύει σημαντικά σε πάγιες εγκαταστάσεις και τεχνογνωσία με σκοπό να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

Πρόθεση της είναι η ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και παράλληλα ο έλεγχος του λειτουργικού της κόστους. Αξίζει να σημειωθεί πως, παρά το εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον για τον κλάδο των γαλακτοκομικών, η πορεία της Gusto Dairy για το 2022 χαρακτηρίζεται από τη Διοίκησή της ικανοποιητική. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 5.143.447,12 ευρώ έναντι 4.770.257,33 ευρώ της προηγούμενης χρήσης και παρουσίασε αύξηση κατά 7,82% ενώ τα μικτά κέρδη, ανήλθαν στο ποσό των 1.039.757,31 ευρώ έναντι 698.657,25 ευρώ της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 48,82%.