Μνημόνιο Κατανόησης με την Cinturion Corp Ltd, διεθνή πάροχο καλωδιακής χωρητικότητας, για την προσαιγιάλωση προηγμένων υποθαλάσσιων καλωδιακών συστημάτων TEAS στον ελλαδικό χώρο, υπέγραψε ο ΑΔΜΗΕ, μέσω της θυγατρικής του Grid Telecom. Το καλωδιακό σύστημα TEAS (Trans Europe Asia System), είναι το πιο εξελιγμένο υποθαλάσσιο και επίγειο δίκτυο διεθνών διασυνδέσεων, το οποίο προσφέρει υψηλές ταχύτητες, αξιοπιστία και ασφάλεια. Είναι το πρώτο σύστημα διπλής διαδρομής του είδους του, που παρέχει νέες υπηρεσίες για την ανάπτυξη σύγχρονων Data Centers, και επιτρέπει ευρυζωνικές προσβάσεις χαμηλής καθυστέρησης μετάδοσης δεδομένων στις αγορές της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Ινδίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η συνεργασία της Grid Telecom με τη Cinturion θα δώσει τη δυνατότητα για διασυνδέσεις ανοιχτής πρόσβασης, εξασφαλίζοντας μετάδοση δεδομένων με τεχνολογία αιχμής διεθνούς εμβέλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.