Η ιδιόκτητη μονάδα εκτροφής προβάτων της GREEK FAMILY FARM είναι η πρώτη κτηνοτροφική επιχείρηση που πιστοποιήθηκε από την COSMOCERT με το πρότυπο ANIMAL WELFARE. Η πιστοποίηση αυτή αφορά στην καλή διαβίωση των αγροτικών ζώων και αποτελεί μία τριγωνική σχέση αμφίδρομου κέρδους μεταξύ του ίδιου του ζώου, των αγροτικών επιχειρήσεων και των καταναλωτών.

Ο Δ/νων Σύμβουλος της GREEK FAMILY FARM κ. Ανδρέας Τσαγκάρης δήλωσε: «Μιλώντας για βέλτιστη διαβίωση, αναφερόμαστε στη σωστή σίτιση, την εξασφάλιση υγείας και τη διαμόρφωση σωστού και ασφαλούς περιβάλλοντος, ώστε τα ζώα να μπορούν να εκφράσουν την έμφυτη συμπεριφορά τους και να μην υποφέρουν από δυσάρεστες καταστάσεις πόνου, αγωνίας και φόβου. Είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε με αυτό τον τρόπο στη διατήρηση των φυσικών ισορροπιών του περιβάλλοντος που τείνουν να εκφυλίζονται καθημερινά».