Πολύ λίγο έδαφος έχασε η ελληνική βιομηχανία φρένων GRANTEX μέσα στην πανδημία, καθώς η εταιρεία έχασε το 2020 ένα πολύ μικρό μέρος του τζίρου της (-3,6%), πιο μικρό και από αυτό που είχε προβλέψει ( -7%).

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της περσινής χρήσης, η εταιρεία πήρε χαμηλότοκα δάνεια με επιτόκιο χαμηλότερο των προηγούμενων και εξασφάλισε τη ρευστότητά της.
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, κατά τη χρήση 2020 ανήλθε στο ποσό των €13.169.525,24 έναντι €13.662.818,38 της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή σημείωσε μείωση κατά 3,61%. Τα μεικτά κέρδη κατά τη χρήση 2020 ανήλθαν σε €3.526.027,75, ενώ κατά τη χρήση 2019 είχαν ανέλθει σε €3.644.336,83.

Όσον αφορά στο 2021, όπως σημειώνει η διοίκηση, αν και η οικονομία τ
ης χώρας έκλεισε πάλι τον προηγούμενο χειμώνα-άνοιξη, ο τζίρος ακολούθησε ανοδική πορεία και προβλέπεται να κλείσει η χρήση με άνοδο πάνω
από 15%.

«Το πρόβλημα τώρα είναι με την παγκόσμια άνοδο των τιμών Α΄ υλών και μεταφορικών με συνέπεια την άνοδο του κόστους παραγωγής μας. Αυτή η αύξηση του κόστους δεν μπορεί να μετακυλιστεί άμεσα και εξ΄ ολοκλήρου στις τιμές πώλησης ειδικά στις εξαγωγές και θα επηρεάσει τα αποτελέσματα της χρήσης σημαντικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε κάθε κατεύθυνση για να πετύχει η εταιρεία το καλύτερο αποτέλεσμα για τη φετινή χρονιά», αναφέρεται χαρακτηριστικά.