Δύο τεχνολογικοί γίγαντες ένωσαν πρόσφατα τις δυνάμεις τους, για να αναπτύξουν λύσεις βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) για τη βιομηχανική παραγωγή. Ειδικότερα, το Google Cloud θα συνεργαστεί με τη Siemens για να βελτιστοποιήσει τις εργοστασιακές διαδικασίες και να φέρει την καινοτομία στον εργοστασιακό αυτοματισμό. Η Siemens σχεδιάζει να ενσωματώσει το data cloud και τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης / μηχανικής μάθησης του Google Cloud, στις λύσεις εργοστασιακού αυτοματισμού που παρέχει. Το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο βιομηχανικής αυτοματοποίησης της Siemens, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική ανάλυση δεδομένων και άλλες λειτουργίες ΤΝ του Google Cloud, θα επιτρέψουν στα εργοστάσια να εφαρμόσουν και να διαχειριστούν την τεχνητή νοημοσύνη σε μεγάλη κλίμακα. Η πρόβλεψη της φθοράς των μηχανημάτων και η βελτίωση της οπτικής επιθεώρησης των προϊόντων είναι δύο σημαντικοί τομείς όπου οι λύσεις ΤΝ μπορεί να είναι επωφελείς. Επίσης, μπορεί να επιτρέψει στους υπαλλήλους να «απελευθερωθούν» από κάποιες επαναλαμβανόμενες, μονότονες εργασίες.