Η Gizelis Robotics ανακοινώνει ότι ο Κλέων Παπαδόπουλος συμμετέχει ως νέο ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ο κ. Παπαδόπουλος είναι διευθύνων σύμβουλος της London Alfa. Έχει διατελέσει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ενώ κατείχε ανώτερες θέσεις ευθύνης στον τομέα των Αγορών Κεφαλαίων στις UBS London, SBC Warburg, Swiss Bank Corporation, SBC O’Connor και Security Pacific. Έχει υπηρετήσει ως μη εκτελεστικό μέλος σε πολλά διοικητικά συμβούλια στην καριέρα του, συμπεριλαμβανομένων των Διοικητικών Συμβουλίων της T-Bank, της Attica Bank και του Ελληνικού Ταχυδρομείου ΑΕ.