Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. συνέχισε και το 2021 να προσφέρει μέσω του προγράμματος δωρεών τροφίμων της εταιρείας, σε μια χρονιά με πολύ αυξημένες ανάγκες ως συνέπεια της πανδημίας covid-19. Στο πλαίσιο αυτό, έδωσε έμφαση στη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως είναι τα παιδιά και οι οικογένειες. Επίσης, ανταποκρίθηκε στην κάλυψη αναγκών πληγέντων από φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες, σεισμούς κλπ. Συγκεκριμένα: Διέθεσε 550.000 μερίδες γευμάτων & ροφημάτων, καθώς και πάνω από 11,5 τόνους αλεύρων για τη σίτιση ανθρώπων και στήριξε με δωρεές τροφίμων πάνω από 120 φορείς όπως Κοινωνικά Παντοπωλεία Δήμων, Ιδρύματα, Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις κ.ά.