Απρόσκοπτα συνεχίζει τη λειτουργία της και τις επενδύσεις με στόχο την ανάπτυξη, η σχεδόν αιωνόβια εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ, που φέτος συμπληρώνει 93 χρόνια ζωής. Χαρακτηριστικό αυτής της πορείας είναι πως παρά την αστάθεια του οικονομικού περιβάλλοντος, τόσο η Εταιρεία όσο και ο Όμιλος συνέχισαν απρόσκοπτα την υλοποίηση του επενδυτικού τους έργου, το οποίο για τη χρήση του 2022 ανήλθε σε 4,2 εκατ. ευρώ. Πιο συγκεκριμένο, ολοκληρώθηκε το νέο κτίριο βιομηχανικής παραγωγής και χώρου γραφείων της ΣΤΑΜΟΥ, το οποίο αποτελεί μία υπερσύγχρονη εγκατάσταση που διασφαλίζει την περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία της παραπάνω γαλακτοβιομηχανίας. Επίσης, έγιναν νέες επενδύσεις σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό και net metering στη στέγη του κτιρίου της συνολικού ύψους 712 χιλ. ευρώ.

Τέλος, προχώρησε η επένδυση σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό και περαιτέρω επέκταση του βιομηχανικού κτιρίου στο Αγρίνιο, καθώς και η επένδυση σε Net Metering στις στέγες των τριών ιδιόκτητων κτιρίων της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε., συνολικού ύψους 3,5 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται πως ο τζίρος του Ομίλου για το 2022 άγγιξε τα 110.593.300,16 ευρώ έναντι 103.979.152,10 ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 6,36%. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 43.303.394,30 ευρώ έναντι ποσού 43.464.956,24 ευρώ το 2021.
Εντός του 2023 η Εταιρεία και ο Όμιλος συνεχίζουν να υλοποιούν εκτεταμένο πρόγραμμα σημαντικών επενδύσεων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό για τις εταιρείες ΓΙΩΤΗΣ και ΣΤΑΜΟΥ.\