«Πράσινο φως» της ΣΙΔΜΑ στην έκδοση ομολογιακού έως 5,3 εκατ. ευρώ
Εγκρίθηκε από τη χθεσινή Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ η έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, ύψους έως 5.307.000 ευρώ, με σκοπό την αναδιάρθρωση των δανείων της θυγατρικής της στη Ρουμανία. Το εν λόγω δάνειο θα καλυφθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ως αρχικό Ομολογιούχο, η οποία θα ενεργήσει επίσης και ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, στο πλαίσιο κάλυψης της σκοπούμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής SIDMA ROMANIA SRL.

Επιστροφή στα κέρδη
Στο πλαίσιο της ΓΣ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Αντώνης Καραδελόγλου αναφέρθηκε στην επίτευξη -έστω και οριακών- κερδών προ φόρων, μετά από αρκετά χρόνια αρνητικών αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, η εταιρεία κατέγραψε το 2020 καθαρά προ φόρων αποτελέσματα ύψους 355 χιλ. ευρώ, παρά τις έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες της τάξης των 600 χιλ. ευρώ, που αφορούσαν στη συναλλαγή με τη ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ και βάρυναν τα αποτελέσματα της χρήσης.

Σε επίπεδο Ομίλου, η ποσοστιαία αύξηση του όγκου των πωλήσεων το 2020 έναντι του 2019 διαμορφώθηκε στο 2%, λόγω των μειωμένων πωλήσεων της SIDMA ROMANIA, η οποία αντιμετώπισε προβλήματα ρευστότητας. Στις αρχές του 2021 η θυγατρική συμφώνησε με τις πιστώτριες τράπεζες την αναδιάρθρωση των δανείων της, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σήμερα σε πολύ καλύτερη οικονομική κατάσταση. Παρόλο που οι μέσες τιμές πώλησης των χαλυβουργικών προϊόντων το 2020 μειώθηκαν διεθνώς κατά 3-4 %, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσίασε αύξηση 4,7%, ενώ ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε κατά 2,3% επηρεασμένος από την αρνητική απόδοση της SIDMA Romania.

Οι προοπτικές του Ομίλου
Κλείνοντας, ο κ. Καραδελόγλου αναφέρθηκε στην τρέχουσα χρήση αλλά και στις προοπτικές της εταιρείας και του Ομίλου, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη διαμόρφωση των μεγεθών του α’ εξαμήνου. Εξέφρασε δε την αισιοδοξία του τόσο για το υπόλοιπο της χρονιάς όσο και το προβλεπτό μέλλον.