Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στηρίζει την οικονομία, υλοποιώντας έργα που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε τον περασμένο Δεκέμβριο στην έκδοση του 1ου ομολόγου συνδεδεμένου με ρήτρα αειφορίας στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να μειώσει την ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των δραστηριοτήτων της κατά 25%, ενώ το 2019 η θυγατρική του Ομίλου, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ήταν η πρώτη ελληνική εταιρεία που εξέδωσε «πράσινο» ομόλογο πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα Climate Bond Initiative ως «climate bond», με σκοπό την υλοποίηση πράσινων επενδύσεων που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη.

Σε αυτό το πλαίσιο έγκεινται οι δύο τιμητικές διακρίσεις που έλαβαν οι εταιρείες του Ομίλου, στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργάνωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών για να τιμήσει τους αναδόχους και τους εκδότες ESG ομολόγων.