Τις επενδύσεις αλλά και τη διεύρυνση του μεριδίου της στην αγορά συνεχίζει η Γαλακτοκομικά Μυστακέλλη, μετά το θετικό αποτύπωμα που άφησε το 2022 στα οικονομικά της. Η εταιρεία, με έδρα τον Μανταμάδο Λέσβου έκανε τζίρο ύψους 1.609.421,50 ευρώ έναντι ποσού 1.373.084,33 ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 17,21 %. Σημαντική ήταν η συνεισφορά των εξαγωγών στην αύξηση των πωλήσεων σημειώνοντας άνοδο 42,77%, αντιπροσωπεύοντας το 17,82% των συνολικών πωλήσεων. Ωστόσο, το αποτέλεσμα προ φορών, τόκων και αποσβέσεων (EBIDTA) ανήλθε σε 13.476,08 ευρώ έναντι 133.133,30 ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ το αποτέλεσμα προ και μετά από φόρους ανήλθε σε ζημίες 84.825,72 ευρώ έναντι κερδών 41.840,61 ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Κατά την περίοδο του 2022 η εταιρεία ανέπτυξε νέες συνεργασίες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό διευρύνοντας το πελατολόγιο της. Τα προϊόντα Μυστακέλλη κατά την περίοδο του 2022 διατέθηκαν σε περισσότερες περιφέρειες της Ελλάδος, ενώ παράλληλα η εταιρεία αύξησε την παρουσία της στην Ευρώπη καθώς πραγματοποίησε εξαγωγές σε δεκαπέντε ευρωπαϊκές χώρες. Η Γαλακτοκομικά Μυστακέλλη παράλληλα συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου για την επέκταση των εγκαταστάσεων και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής της διαδικασίας.