Ο τομέας των Μεταφορών και των Logistics έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές στα τελευταία χρόνια και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, όπως επισημαίνεται σε πρόσφατη έρευνα της KPMG στην Ελλάδα, με τίτλο “Future of Transportation & Logistics: Trends and Developments in the Greek Market”.

Ακολουθούν τα βασικά ευρήματα της έρευνας:
– Ο τομέας των 3PL, ενώ παρουσίαζε σημαντική ανάπτυξη από το 2016 έως το 2019, δέχτηκε ένα χτύπημα το 2020 στην αρχή της πανδημίας, για να ανακάμψει γρήγορα με μέσο όρο CAGR 21% από το 2020 έως το 2021.- Η πανδημία επέβαλε μια άνοδο στη ζήτηση για τις υπηρεσίες μεταφοράς την οποία δεν ανέμεναν πολλές εταιρείες 3PL και τόνισε την ανάγκη για αύξηση της λειτουργικής τους αποτελεσματικότητας. Η απόδοση των ελληνικών επιχειρήσεων μεταφορών κατατάχθηκε χαμηλότερα από αντίστοιχες άλλων χωρών.
– Η ελληνική αγορά 3PL αποτελείται από μικρομεσαίους παίκτες.

Η αγορά παραμένει ανταγωνιστική με υψηλά επίπεδα κατακερματισμού. Οι 15 κορυφαίες εταιρείες ελέγχουν το 26,1% της συνολικής αγοράς (706,7 εκατ. ευρώ). Υπάρχει μια ανοδική τάση στις καθαρές πωλήσεις, με ένα % EBITDA να εμφανίζει αρνητική τάση που υποδηλώνει την αντιστάθμιση μεταξύ βιώσιμης κερδοφορίας και απόκτησης μεριδίου αγοράς. Η μείωση του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους στην πλειονότητα των επιχειρήσεων απεικονίζει την αύξηση του κόστους τα τελευταία 3 χρόνια και τον έντονο ανταγωνισμό.

Οι κύριες τάσεις είναι οι παρακάτω:
– Έμφαση στη βιωσιμότητα.
– Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου.
– Έντονη ενσωμάτωση της τεχνολογίας.

Βασικά σημεία του Case Study:
– Ένα μεγάλο μέρος των υφιστάμενων εγκαταστάσεων logistics στην Ελλάδα είναι μάλλον ακατάλληλο για την υποστήριξη των σύγχρονων αναγκών της αγοράς. Η πλειοψηφία των κέντρων fulfilment είναι μικρού μεγέθους με χαμηλό επίπεδο αυτοματισμού. Οι εταιρείες στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού των αποθηκευτικών χώρων αντιμετωπίζουν σειρά προκλήσεων σχετιζόμενες με την επίτευξη της σωστής ισορροπίας στην χρήση τεχνολογίας και την επιλογή των καταλληλότερων λύσεων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των επενδύσεων αυτών, στην διαθεσιμότητα εξοπλισμού, στην ανάγκη υλοποίησης των επενδύσεων παράλληλα με την καθημερινή λειτουργία κλπ.

– Η μεθοδολογία Modular Warehouse Automation (MWA) που έχει αναπτυχθεί από την KPMG βοηθά να ξεπεραστούν τα εμπόδια αυτά και να αναπτυχθεί ένα βιώσιμο σενάριο για την αυτοματοποίηση των υπαρχουσών αποθηκών χρησιμοποιώντας τεχνολογία ρομποτικής. Η προσέγγισή της KPMG προσφέρει σταδιακό μετασχηματισμό, χωρίς διακοπή στις καθημερινές λειτουργίες και βασίζεται σε έναν λεπτομερή σχεδιασμό προσαρμοσμένο στις ανάγκες του εκάστοτε οργανισμού.- Λαμβάνοντας υπόψη πολλές διαφορετικές παραμέτρους, μπορεί να προσδιοριστεί ο καταλληλότερος βαθμός αυτοματισμού στον οποίο προτείνεται να επενδύσει μια επιχείρηση. Η λύση είναι ευέλικτη, προσφέροντας την ευκαιρία για περαιτέρω επέκταση του αυτοματισμού στο μέλλον – καταλήγοντας σε μια πλήρως αυτοματοποιημένη αποθήκη.