Αλώβητη σκοπεύει να βγει από την πανδημία η Fulgor, η οποία ανήκει στην οικογένεια του Ομίλου Cablel Ελληνικά Καλώδια. Η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για τη φετινή χρήση, παίρνοντας «πνοή» από την ανάληψη νέων έργων αλλά και την ολοκλήρωση επενδύσεων ύψους 41 εκατ. ευρώ, κυρίως στο εργοστάσιο στο Σουσάκι Κορινθίας. Οι εν λόγω επενδύσεις αφορούσαν στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας inter-array καλωδίων της Fulgor προκειμένου η ίδια και ο όμιλος να προμηθεύει ένα ευρύ φάσμα καλωδίων σε εταιρείες ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων παγκοσμίως.

Βασικός σκοπός των επενδύσεων ήταν η κάλυψη της υψηλής αναμενόμενης ζήτησης στον τομέα ενεργειακών έργων στα πλαίσια της «πράσινης» ανάπτυξης τόσο στην Ευρώπη, όσο και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές. Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι ο όμιλος Cenergy προχωρά σε περαιτέρω επενδύσεις στις παραγωγικές μονάδες της Fulgor, η οποία κατέθεσε επενδυτικό σχέδιο ύψους 22,6 εκατ. ευρώ για την υπαγωγή του στο καθεστώς «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του αναπτυξιακού νόμου, το οποίο και έχει εγκριθεί. Σύμφωνα με το υπ. Ανάπτυξης, η Fulgor θα λάβει γι’ αυτήν την επένδυση φορολογική απαλλαγή ύψους 7,9 εκατ. ευρώ περίπου.

Σημειώνεται ότι το 2020, ο κύκλος εργασιών της Fulgor ανήλθε σε 382,5 εκατ. ευρώ έναντι 321,3 εκατ. το 2019 αυξημένος κατά 19%, ενώ κατάφερε να αυξήσει τα κέρδη προ φόρων κατά 42%, καταγράφοντας τα υψηλότερα κέρδη προ φόρων της πρόσφατης ιστορίας της (29,3 εκατ. ευρώ έναντι 20,6 εκατ. το 2019). «Τα υψηλά επίπεδα αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητάς του εργοστασίου, καθώς και η επιτυχής εκτέλεση των έργων που έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια ήταν οι βασικοί παράγοντες που οδήγησαν στην υψηλή κερδοφορία», σημειώνει η διοίκηση.