«Πετύχαμε ισχυρή επίδοση παρά τις προκλήσεις που σχετίζονται με την αύξηση του κόστους και τις επιπτώσεις από το περιστατικό της πυρκαγιάς στη Ρουμανία. Με τις τάσεις της αγοράς να παραμένουν ευνοϊκές τον Οκτώβριο, αναμένουμε το 2021 να επιτύχουμε διψήφια αύξηση πωλήσεων. Εστιάζουμε στην υλοποίηση του σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας με στόχο την ικανοποίηση της ζήτησης κατά τη διάρκεια του εποχικά ισχυρού πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους, και στην έγκαιρη έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών στη Ρουμανία», δήλωσε ο Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass.

Αναλυτικά, αύξηση των πωλήσεων κατά 50% παρουσίασε το τρίτο τρίμηνο του 2021 η εταιρεία, καθώς αυτές διαμορφώθηκαν στο ποσό των 91,64 εκατ. ευρώ έναντι 61,05 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.  Τα κέρδη EBITDA το τρίτο τρίμηνο ανήλθαν στα 12,53 εκατ. ευρώ έναντι 6,29 εκατ. ευρώ αντιστοίχως, αυξημένα κατά 99,1%. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 7,25 εκατ. ευρώ από ζημίες 7,74 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2020. Εργοστάσιο Ρουμανίας – Νέος μηχανολογικός εξοπλισμός

Η αύξηση του όγκου πωλήσεων και των τιμών υπερκάλυψαν τον αντίκτυπο εξωγενών παραγόντων, όπως το αυξημένο κόστος πρώτων υλών και μεταφορικών. Επίσης, ξεκίνησε η λειτουργία γραμμής συναρμολόγησης στη Ρουμανία στις αρχές Οκτωβρίου με στόχο τον περιορισμό του αντικτύπου από την πυρκαγιά που είχε πλήξει την εκεί μονάδα, δαπανώντας περίπου 0,5 εκατ. ευρώ που αφορά κυρίως σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό. Η φάση ανακατασκευής του εργοστασίου της Ρουμανίας ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και την εκτίμηση για επαναλειτουργία του το τέταρτο τρίμηνο του 2022.

Αναφορικά με την επιχειρηματική της προοπτική η εταιρεία σημειώνει:
«Το κόστος παραμένει σε υψηλά επίπεδα και θα συνεχίσει και το 2022. Έχουμε ήδη εφαρμόσει και θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε αναπροσαρμογές τιμών, καθώς και μια σειρά μέτρων βελτίωσης της παραγωγικότητας και μείωσης κόστους, με στόχο την προστασία των περιθωρίων κέρδους μας».