Στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» εντάχθηκε το επενδυτικό πλάνο της επιχείρησης GOLDEN DOOR S.A, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής. Η επένδυση αναφέρεται στην επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής πορτών στην περιοχή Νέα Ζωή στον Ασπρόπυργο Αττικής, με τη δημιουργία πρόσθετου παραγωγικού χώρου (κατασκευή διώροφου κτιρίου) και την προσθήκη μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.856.000 ευρώ.

Σε ιστορικό υψηλό ο κύκλος εργασιών
Κατά την διάρκεια της περαμένης χρήσης, η εταιρεία παρουσίασε ικανοποιητική αύξηση του κύκλου εργασιών της στα 5,552 εκατ. ευρώ από 5,29 εκατ. ευρώ που ήταν το 2019. Μάλιστα κατόρθωσε να επιτύχει τον υψηλότερο ιστορικά κύκλο εργασιών της κατά τη διάρκεια των τελευταίων εννέα ετών, γεγονός ιδιαιτέρως σημαντικό εάν ληφθεί υπόψιν το σφοδρό πλήγμα που υπέστη τόσο η παγκόσμια όσο και, ιδίως, η εγχώρια αγορά, λόγω των επιβληθέντων περιοριστικών μέτρων και την αναστολή λειτουργίας πλείστων κλάδων της οικονομίας, για την αποφυγή της περαιτέρω διάδοσης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Σε ό,τι αφορά τα κέρδη προ φόρων αυτά ανήλθαν στα 269.064 ευρώ από 233.693 ευρώ.

H Golden Door είναι σήμερα πρωτοπόρος στο χώρο των πορτών όπου δραστηριοποιείται τα τελευταία 25 χρόνια. Το εξαιρετικά επιτυχημένο προφίλ της εταιρείας βασίστηκε στο όραμά της για προϊόντα υψηλής ποιότητας που ακολουθούν τις τάσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής. Λόγω της ευελιξίας της διευρύνει συνεχώς τη γκάμα των προϊόντων της και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε αγοράς αυξάνοντας συνεχώς την εξαγωγική της δραστηριότητα σε περισσότερες από 15 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η συλλογή της Golden Door αποτελείται από μια ευρεία ποικιλία προϊόντων και περιλαμβάνει πόρτες ασφαλείας, εσωτερικές καθώς και πόρτες ξενοδοχείων. Η ολοκληρωμένη σειρά παραγωγής της Golden Door φέρει μαζί της την ιδέα σχεδιασμού πρωτοποριακών προϊόντων εξαιρετικής ευελιξίας που μπορούν να ανταποκριθούν σε κάθε αρχιτεκτονική λύση.