Το «πράσινο φως» στη νέα επένδυση της ΑΓΡΟΦΡΟΥΤ ΕΛΛΑΣ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε., «άναψε» ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Φωκίων Ζαΐμης. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας (Γ’ κύκλος), του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης. Η επένδυση αφορά στην επέκταση (αύξηση) της παραγωγικής της δυναμικότητας, με ανέγερση κατ’ επέκταση κτιρίου και προμήθεια – εγκατάσταση απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού (επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1,438 εκατ. ευρώ και αντίστοιχου ενισχυόμενου κόστους.

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 6 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).Η «ΑΓΡΟΦΡΟΥΤ ΕΛΛΑΣ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», της οικογένειας Πανταζή, που ιδρύθηκε το 1993 εδρεύει στο Δήμο Λεχαινών Ηλείας. Δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγιο στο εμπόριο αγροτικών προϊόντων. Αν και ξεκίνησε τη δραστηριοποίηση της με τα καρπούζια τώρα έχει δύο άλλα βασικά προϊόντα: εσπεριδοειδή και λευκά ξηρά σύκα.

Ο κύκλος εργασιών της κινείται στα επίπεδα των 16,793 εκατ. ευρώ (χρήση 2019) από 15,293 εκατ. ευρώ που ήταν το 2018 (αύξηση κατά 9,81%). Τα μικτά κέρδη της το 2019, (τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός της) ανήλθαν στα 3,559 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 24,91%, τα EBITDA άγγιξαν τα 955 χιλ. ευρώ από 450 χιλ. ευρώ το 2018 και τα αποτελέσματα προ φόρων σε κέρδη ύψους 295 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 200 χιλ. ευρώ που είχε εμφανίσει στη χρήση του 2018.

Αλεξάνδρα Γκίτση