Στο καθεστώς ενίσχυσης Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Αναπτυξιακού Νόμου εντάχθηκε η νέα επένδυση της Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., η οποία αφορά στην απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού επέκτασης παραγωγικής δυναμικότητας, λόγω αυξημένου όγκου υλικών μεταποίησης. Πρόκειται για επένδυση συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 7.767.308 ευρώ.

Ο τζίρος της εταιρείας, το 2019 παρουσίασε αύξηση 15,26% σε σχέση με το 2018, με καθαρά κέρδη προ φόρων 4.053.410,93 ευρώ. Το 2019 η εταιρεία ξεκίνησε το έργο με τίτλο «Ενεργές Βιοαποικοδομήσιμες Συσκευασίες Τροφίμων με Βάση το Άμυλο», στα πλαίσια της πρόσκλησης «Βιομηχανικά Υλικά», της ΓΓΕΤ, με στόχο την παραγωγή συσκευασιών με βάση το άμυλο, που θα εξαχθεί από υποπροϊόντα ρυζιών και οσπρίων.

Επίσης το 2019 πήρε έγκριση και το έργο NFC PACK, με σκοπό την ανάπτυξη μιας «έξυπνης συσκευασίας» με εκτυπωμένο NFC tag, για την συσκευασία τυριών και γενικά γαλακτοκομικών προϊόντων. Επιπλέον, υπάρχει στόχευση σε κομποστοποιήσιμα υλικά συσκευασίας. Παράλληλα, για την εναρμόνιση της εταιρείας με τη στρατηγική της ΕΕ για τις πλαστικές συσκευασίες, ξεκίνησε εντατική έρευνα για υλικά που προάγουν την ανακύκλωση. Σχεδιάζονται δομές εύκαμπτης συσκευασίας με βάση τις πολυολεφίνες, αντικαθιστώντας παραδοσιακά υλικά (όπως το χαρτί και το αλουμίνιο) που σε λαμιναρισμένες δομές παρεμποδίζουν την ανακύκλωση, ενώ στις δράσεις συγκαταλέγεται και η έρευνα για βερνίκια που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στα τελικά προϊόντα.

Το 2020 ξεκίνησαν πλέον κανονικές παραγωγές ανακυκλώσιμων υλικών, αρχικά σε συσκευασίες προϊόντων καφέ, ενώ συνεχίζεται η έρευνα, με σκοπό την κάλυψη με λύσεις, του μεγαλύτερου μέρους του portfolio της εταιρείας. Δύο ακόμη πεδία έρευνας είναι και τα α) bio-based υλικά, υλικά δηλαδή που τα μονομερή που απαιτούνται για την παραγωγή τους προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές και, β) recycled υλικά, που προέρχονται από μεθόδους ανακύκλωσης, βελτιώνοντας έτσι το προφίλ της αειφόρου ανάπτυξης στο portfolio των υλικών της εταιρείας.