Εκτοξεύθηκαν τα οικονομικά μεγέθη της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε στα 90,06 εκατ. ευρώ από 58,22 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 54,69%. Ενώ για τη φετινή χρονιά αναμένει αύξηση του τζίρου και βελτίωση των αποτελεσμάτων λόγω εποχικότητας των πωλήσεων τους μήνες Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο, που πραγματοποιείται το 75% του συνολικού τζίρου.

Σε ό,τι αφορά τα ενοποιημένα EBITDA, αυτά διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο σε κέρδη 6,19 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 301,95%, ενώ ο όμιλος εμφάνισε κέρδη προ φόρων 1,902 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,583 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και τα κέρδη μετά από φόρους ξεπέρασαν τα 1,725 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,401 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Η μεταβολή προέρχεται από την αύξηση των πωλήσεων της θυγατρικής εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. και τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της. Ο συνολικός μακροπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου ανέρχεται στα 71,49 εκατ. ευρώ, ενώ και οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονται σε 16,13 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν το πρώτο εξάμηνο στα 7,46 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, αυτές ανήλθαν σε 3,84 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται πως τον Φεβρουάριο προχώρησε στη λειτουργία της νέας μονάδας Ηλεκτροστατικής Βαφής προφίλ αλουμινίου και της νέας μονάδας βαφής ξύλου στο κουλούρι Λάρισας για την παραγωγή επιπλέον 8.000 τόνων βαφής αλουμινίου ετησίως. Το πρώτο εξάμηνο λειτούργησε το νέο υποκατάστημα της θυγατρικής ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. στην Ιεράπετρα Κρήτης και ξεκίνησε η έναρξη εργασιών για την κατασκευή αποθηκευτικού χώρου 6.000 τ.μ. στο Κουλούρι Λάρισας. Επίσης, προχώρησε στην παραγγελία νέας πρέσας 2.300MT. Η νέα γραμμή Διέλασης αλουμινίου δυναμικότητας 7.000 τόνων ετησίως στο Κουλούρι Λάρισας θα δώσει νέα ώθηση στον όμιλο. Ήδη έχει κατατεθεί αίτηση υπαγωγής στον αναπτυξιακό Ν.4399/2016.Για την δε μητρική εταιρεία ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή ενός νέου Φ/Β Σταθμού 10MW και αναμένεται να συνδεθεί στο δίκτυο εντός του 2021.