Προχωράνε τα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας Φωτοδιάσταση, γνωστή για την κατασκευή χριστουγεννιάτικών στολιδιών και φωτισμού. Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης) εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4887/2022 και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα των άρθρων 72 έως 77 του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας Φωτοδιάσταση, με έδρα την Θεσσαλονίκη. Η επένδυση αναφέρεται στην επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης εγκατάστασης (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 27.40.32 Κατασκευή φωτιστικών διατάξεων, των τύπων που χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα και παρόμοιους στολισμούς), στο 14ο ΧΛΜ ΠΕΟ Θεσσαλονίκης – Αθηνών.

Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης είναι ίσο με 2.347.022,01 ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως η εταιρεία Φωτοδιάσταση διαθέτει τρεις ιδιόκτητες παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και άλλες τρεις στη Βουλγαρία. Όλες οι εγκαταστάσεις της εταιρείας είναι εξοπλισμένες με τα πιο προηγμένα βιομηχανικά μηχανήματα, διαθέτοντας πάνω από 30 οριζόντιες και κάθετες μηχανές χύτευσης με έγχυση, μηχανές κοπής CNC και λέιζερ.