Ανάκαμψη παρατηρείται στον κλάδο της εγχώριας κλωστοϋφαντουργίας και παραγωγής ενδυμάτων, όπως μαρτυρούν τόσο τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, όσο και τα εταιρικά αποτελέσματα εννεαμήνου που έχουν δημοσιευτεί τις τελευταίες ημέρες από τις εισηγμένες του κλάδου. Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών, με βάση στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ:

• Ο δείκτης Παραγωγής κατά το 9μηνο του 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 18%
• Οι εξαγωγές του συνόλου των μεταποιητικών προϊόντων της κλωστοϋφαντουργίας παρουσιάζουν αύξηση 11,9% έναντι 0,1% του 2020.
• Θεαματική αύξηση παρουσίασαν οι εξαγωγές βαμβακερών νημάτων κατά 35%.
• Οι εξαγωγές βάμβακος αυξήθηκαν κατά 51,9%.
• Οι εισαγωγές α΄ υλών και μεταποιημένων προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας, αυξήθηκαν κατά 6,7%.

«Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι ξεκινάει μια νέα αρχή αναπτυξιακής πορείας και αναγέννησης του σημαντικού αυτού βιομηχανικού κλάδου της χώρας, επ’ ωφελεία και της οικονομίας» σημειώνει ο Ελευθέριος Κούρταλης, πρόεδρος του ΣΕΒΚ, κάνοντας ωστόσο λόγο για σημαντικά αντικίνητρα των οποίων πρέπει να επιληφθεί η κυβέρνηση. Πρώτον, η εκτόξευση της τιμής της ενέργειας που υπεισέρχεται πλέον στο κόστος του προϊόντος κατά 50-60%, για έναν κατ’ εξοχήν ενεργοβόρο κλάδο, όπως η κλωστοϋφαντουργία, απαιτεί η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, στη Μέση Τάση να εξισωθεί με την τιμή της Υψηλής Τάσης. Σημειώνεται ότι το προνόμιο της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας της Υψηλής Τάσης απολαμβάνουν μόνο 4-5 βιομηχανίες, ενώ, ο κλάδος έχει δεκάδες εργοστάσια ανά τη χώρα. Δεύτερον, η πιστωτική ασφυξία και η απουσία ρευστότητας που αποτελεί τροχοπέδη στην παραγωγή, θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί εάν οι τράπεζες αυξήσουν τη χρηματοδότηση για την αγορά πρώτων υλών, με μερική εγγύηση από το κράτος.

Μια ματιά στις οικονομικές καταστάσεις
Την τάση ανάκαμψης επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα εννεαμήνου μερικών από τις κυριότερες επιχειρήσεων του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, που έχουν δημοσιευτεί το τελευταίο διάστημα. Αυξημένες πωλήσεις και EBITDA κατέγραψε ο Όμιλος «Μουζάκης» στο εννεάμηνο του 2021, σε ετήσια βάση. Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3.689.518,72 ευρώ, έναντι 2.961.681,91 ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 24,58% και ο εταιρικός σε 3.689.518,72 ευρώ, έναντι 2.961.681,91 ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 24,58%. Η εταιρεία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» παρουσίασε επίσης βελτίωση μεγεθών, με τον κύκλο εργασιών της εταιρείας κατά το εννεάμηνο του 2021 να διαμορφώνεται σε 5,73 εκατ. ευρώ έναντι 5,57 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020 αυξημένος κατά 2,8%.

Βελτίωση των οικονομικών του μεγεθών κατά το α’ τρίμηνο της χρήσης 01.07.2021 – 30.06.2022 εμφάνισε ο όμιλος της Επίλεκτος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης. Πιο αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών του ομίλου, που δραστηριοποιείται στους κλάδους της κλωστοϋφαντουργίας και της ενέργειας, το Α΄ τρίμηνο της χρήσης 01.07.2021 – 30.06.2022 ανήλθε σε 5,474 εκατ. ευρώ έναντι 4,497 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου τριμήνου της χρήσης 01.07.2020 – 30.06.2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 21,74%.

Για την εταιρεία ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 3,620 εκατ. ευρώ για το διάστημα 01.07.2021 – 30.09.2022 έναντι 2,428 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 49,12%. Στα κέρδη επέστρεψε, έναντι των περσινών ζημιών στο εννεάμηνο η Fieratex, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή πλεκτών υφασμάτων κάθε είδους. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 18.844 χιλ. ευρώ ή 26% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1.802 χιλ. ευρώ από ζημίες 234 χιλ. πέρυσι.

Εξαίρεση αποτελεί η εταιρεία παραγωγής ενδυμάτων ΕΛΒΕ A.E., η οποία παρουσίασε πτώση 17,6% στον κύκλο εργασιών της στο εννεάμηνο του 2021, ενώ τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν κατά 19,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το εννεάμηνο ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσιάζει πτώση που οφείλεται σε λιγότερες εκτελεσμένες συμβάσεις (σε στολές εργασίας) σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η πτώση αυτή οδήγησε και σε πτώση αποτελεσμάτων για την εταιρεία. Σε επίπεδο ομίλου επίσης υπάρχει πτώση πωλήσεων, που οφείλεται και στην πανδημία, καθώς η θυγατρική ΛΗΤΩ Α.Ε. λειτουργεί στη λιανική αγορά.