Το πράσινο φως υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 71Α του ν. 4172/2013 (Α ́ 167), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 353 του ν. 4512/2018 (Α ́ 5) -φορολογικά κίνητρα-, της επιχείρησης Εμμανουήλ Κουβίδης Α.Β.Ε.Ε. για τα προϊόντα τύπου αντιστατικής προστασίας Integrated Anti-Static conduit system (IAS), άναψε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Επίσης ενέκρινε την υπαγωγή της εταιρείας στις διατάξεις του άρθρου 71Α του ν. 4172/2013 (Α ́ 167), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 353 του ν. 4512/2018 (Α ́ 5). Ισχύει για τις χρήσεις 2021, 2022 και 2023.

Η εταιρεία συστάθηκε στις 23 Δεκεμβρίου του 2005 από μετατροπή υφιστάμενης ατομικής επιχείρησης που διατηρούσε ο εκ των μετόχων ιδρυτής Εμμανουήλ Κωνσταντίνου Κουβίδης από το 1979. Πρόκειται για αμιγώς Ελληνική οικογενειακή εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων σωλήνων από πλαστική πρώτη ύλη και συγκαταλέγεται μεταξύ των ηγετικών βιομηχανικών μονάδων της Ελλάδας του κλάδου αυτού.

Στο πλαίσιο του εξωστρεφούς προσανατολισμού της έχει συστήσει σε Κύπρο και Γερμανία 100% θυγατρικές εταιρείες για την εμπορική αντιπροσώπευση των προϊόντων της εταιρείας στην Ευρωπαϊκή αγορά. Επιπλέον τον Φεβρουάριο του 2020, προέβη στη σύσταση μίας επιπλέον 100% θυγατρικής εταιρείας με αντικείμενο τις Οδικές Μεταφορές και εν γένει την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας με έδρα το ΒΙΟ.ΠΑ. Τυλίσου.
Η εταιρεία με τα τρία Κέντρα Διανομής, συμπεριλαμβανομένου και του κέντρου διανομής στην έδρα της, δύναται να εξυπηρετεί καθημερινά 400 σημεία πώλησης, καλύπτοντας τις ανάγκες ολόκληρης της ελληνικής επικράτειας για την αγορά του κλάδου ηλεκτρολογικού και υδραυλικού υλικού που περιλαμβάνουν σωλήνες ευθύγραμμους και διαμορφώσιμους (σπιράλ), εξαρτήματα και ηλεκτρολογικά κουτιά.

Αύξηση τζίρου 14,04%
Στη χρήση του 2019 (τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός), η εταιρεία πέτυχε αύξηση 14,04% του τζίρου της ο οποίος ξεπέρασε τα 11,434 εκατ. ευρώ. Η εξαγωγική επίδοση της παρουσίασε αύξηση 23,78% ενώ επί συνόλου πωλήσεων στο εξωτερικό 1.157.687,63 ευρώ, 832.820,70 ευρώ (ποσοστό 71,94%) αφορούν πωλήσεις προς την θυγατρική εταιρεία EMM. KOUVIDIS (CYPRUS) LTD.