Στην ετήσια ενημέρωση των αναλυτών με αφορμή την δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2021 της Flexopack παρευρέθηκε το Industry, την Τρίτη 10 Μαϊου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 114,181 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,77% σε σύγκριση με το 2020, με τα κέρδη μετά φόρων να ανέρχονται σε 10,407 εκατ. ευρώ, ήτοι αύξηση κατά 0,28% σε σχέση με το 2020. Σύμφωνα με τη διοίκηση, σε αυτό συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό οι αυξημένες παραγγελίες με τη συνεπακόλουθη αύξηση του όγκου πωλήσεων (λόγω τουρισμού), ιδιαίτερα κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2021 και η μετακύλιση σημαντικού μέρους του αυξημένου μεταφορικού κόστους, του κόστους Ά υλών και ενέργειας στους πελάτες.

Επενδυτικό πλάνο 30 εκατ. ευρώ
Η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσεται μέσω της προσέλκυσης νέων πελατών και επεκτείνεται στις γεωγραφικές περιοχές που έχει εστιάσει. Προχωράει το νέο επενδυτικό της πλάνο άνω των 30 εκατ. ευρώ μέσα στην επόμενη τριετία, το οποίο έχει σκοπό την αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας σε όλες τις βασικές προϊοντικές κατηγορίες που παράγει, καθώς σχεδιάζει την επέκταση των παραγωγικών της εγκαταστάσεων στην Ελλάδα, την Πολωνία και την Αυστραλία. Όσον αφορά το πλάνο κατασκευής του νέου εργοστασίου στην Αυστραλία που πήγε πίσω λόγω Covid, η κατασκευή του κτιρίου αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2022 με σκοπό στα τέλη του 2023 να έχει ολοκληρωθεί. Επίσης, η διοίκηση σημείωσε ότι στο πλαίσιο μείωσης του ενεργειακού κόστους αλλά και του ενεργειακού αποτυπώματος της εταιρείας, εξετάζει τη τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ στη σκεπή των εγκαταστάσεών της, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι «χειροπιαστό» και ανακοινώσιμο τη δεδομένη στιγμή.

Παρ’όλες τις δυσκολίες, ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον, καθώς η υγιής χρηματοοικονομική της διάρθρωση, της επιτρέπει να αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε προκλήσεις. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της διοίκησης, είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο τετράμηνο του έτους δεν έχει επηρεαστεί καθόλου η ζήτηση για τα προϊόντα της και ο όγκος πωλήσεών της παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθώς υπάρχουν πολλά project προς υλοποίηση που «τρέχουν» την παρούσα στιγμή. Προτεραιότητα της εταιρείας είναι να διασφαλίσει ότι οι συνέπειες λόγω της διατάραξης που παρατηρούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης θα είναι οι μικρότερες δυνατές.