Με ενισχυμένο τζίρο έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2023 η Flexopack, δίνοντας ώθηση στις επενδύσες που τρέχουν σε Αυστραλία, Πολωνία και Ελλάδα. Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 77,280 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,17% και ο εταιρικός σε 56,509 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 7,37%. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν για τον Όμιλο σε 8,258 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,37% και για την εταιρεία σε 3,527 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 40,97%.

Πρότυπη μονάδα στην Αυστραλία
Πρόσφατα η Διοίκηση αποφάσισε να προχωρήσει στην κεφαλαιακή ενίσχυση με το ποσό των 9 εκατ. ευρώ, της θυγατρικής της «Flexopack International Limited» που εδρεύει στην Κύπρο. Η εν λόγω κεφαλαιακή ενίσχυση θα υλοποιηθεί μέσω ΑΜΚ, με αποκλειστικό σκοπό να κατευθυνθεί στην περαιτέρω χρηματοδότηση της εδρεύουσας στο Brisbane θυγατρικής του Ομίλου, «Flexopack Properties PTY LTD», προκειμένου να προχωρήσει στην κατασκευή νέου βιομηχανικού κτιρίου εντός ιδιόκτητου οικοπέδου της που βρίσκεται στην Αυστραλία. Ο σκοπός της επένδυσης είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση μιας πρότυπης παραγωγικής μονάδας που θα αποτελέσει εφαλτήριο για την ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στην περιοχή.

Εξάλλου, στην στρατηγική του Ομίλου για το υπόλοιπο του 2023 περιλαμβάνεται η τελειοποίηση των υφιστάμενων σύγχρονων μεθόδων παραγωγής, με στόχο την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του αποτυπώματος άνθρακα αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση των υποδομών και ιδίως των παραγωγικών εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού τόσο της εταιρείας όσο και των θυγατρικών στην Πολωνία και στην Αυστραλία. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούνιο η Flexopack προχώρησε σε υπογραφή για κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 7 εκατ. ευρώ από την Εθνική Τράπεζα, ενώ είχε προηγηθεί αντίστοιχο με τη Eurobank, ύψους 12,9 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του σχεδίου «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από το ταμείο ανάκαμψης.