Μια σημαντική επένδυση ετοιμάζει η FLEXOPACK Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Πλαστικών, που δραστηριοποιείται στην κατασκευή εύκαμπτων υλικών συσκευασίας. Για τον λόγο αυτό υπέγραψε με την Τράπεζα Eurobank και το Ελληνικό Δημόσιο σύμβαση κάλυψης κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 12,9 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Η χρηματοδότηση αυτή, αποτελεί μέρος της συνολικής επένδυσης ύψους 16,14 εκατ. ευρώ που υλοποιεί η εταιρεία και εμπίπτει στον πυλώνα Εξωστρέφεια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού προγράμματος της FLEXOPACK, για την αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής εύκαμπτων πλαστικών υλικών συσκευασίας (films), που βρίσκεται στο Κορωπί Αττικής (θέση Τζήμα).

Η επένδυση χρηματοδοτείται κατά 50% από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (8 εκατ. ευρώ) και 30% μέσω δανείου από την Eurobank (4,9εκατ.) ευρώ. Το 20% θα καλυφθεί με την ιδία συμμετοχή της εταιρείας χωρίς χρήση κρατικών ενισχύσεων. Η σύμβαση υπογράφηκε παρουσία του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών, κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη, του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Νίκου Μαντζούφα, του B΄ Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της FLEXOPACK, κ. Σπύρου Γκινοσάτη, και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Eurobank, κ. Κωνσταντίνου Βασιλείου.

Σημειώνεται πως ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της FLEXOPACK το 2022 ανήλθε σε 151,012 εκατ. ευρώ, έναντι 114,181 εκατ. ευρώ το 2021 κι ο εταιρικός σε 120,395 εκατ. ευρώ, έναντι 93,166 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 32,26% και 29,23% αντίστοιχα. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στον Όμιλο σε 27,089 εκατ. ευρώ, έναντι 18,548 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 46,05% και στην εταιρεία σε 18,612 εκατ. ευρώ έναντι 13,912 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 33,78%.