Η ΦΙΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΕ είναι βιομηχανική εταιρεία που ειδικεύεται εδώ και 40 χρόνια στην πλαστική συσκευασία. Στις εγκαταστάσεις της στα Οινόφυτα Βοιωτίας, παράγει πλαστικές φιάλες, πλαστικά βάζα και πλαστικά πώματα για όλες τις χρήσεις. Αναλαμβάνει τόσο το σχεδιασμό, όσο και την παραγωγή των προϊόντων συσκευασίας. Πελάτες της, οι κυριότερες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες παραγωγής προϊόντων προσωπικής φροντίδας, απορρυπαντικών, χημικών, καλλυντικών και τροφίμων. Η εταιρεία, η οποία ανήκει στην οικογένεια Παπαδημητρίου που ασκεί και τη διοίκησή της, πέτυχε πέρυσι σημαντική ανάπτυξη όλων των οικονομικών της δεικτών. Οι καθαρές πωλήσεις της ανήλθαν σε 4.504.040,82 ευρώ, έναντι 3.846.784,63 ευρώ στο 2021, ήτοι παρουσίασαν εντός του 2022 μία αύξηση 17,09%.

Τα μικτά αποτελέσματα ξεπέρασαν τα 1,118 εκατ. ευρώ από 854.287,81 ευρώ στο 2021, ήτοι παρουσίασαν αύξηση 30,92% λόγω ενεργειών μείωσης κόστους και οικονομιών κλίμακας. Σημειώνεται ότι οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν στα 158.876,70 ευρώ το 2022 από 173.165,12 ευρώ το 2021, μειωμένες κατά 8,25% στα πλαίσια μιας συντηρητικής επενδυτικής πολιτικής. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1980 με αντικείμενο την κατασκευή φιαλών και πωμάτων. Το 1994 ξεκίνησε το νέο εργοστάσιο στο Βασιλικό Ευβοίας (in-house production για λογαριασμό της Reckitt-Benckiser Hellas), το 1996 εισήγαγε πολυστρωματική τεχνολογία για χρήση ανακυκλωμένων υλικών PCR ενώ το 1997 ξεκίνησε την αραγωγή προϊόντων private label. Το νέο ιδιόκτη το εργοστάσιο στα Οινόφυτα Βοιωτίας δημιουργήθηκε το 2003, το 2004 ξεκίνησε η παραγωγή φιαλών ΡΕΤ, το 2006 οι εξαγωγές, το 2010 η παραγωγή φιαλών με ολόσωμη ετικέτα (sleeve), ενώ την περίοδο 2011-2017 πραγματοποιήθηκε η πλήρης αυτοματοποίηση των γραμμών.Την περίοδο 2018-2019 ολοκληρώθηκε η επέκταση του εργοστασίου κατά 3000m² με νέο χώρο παραγωγής και αποθήκευσης για φιάλες κατάλληλες για συσκευασία καλλυντικών και τροφίμων, το 2020 ξεκίνησε η παραγωγή προϊόντων από ανακυκλωμένες πρώτες ύλες και το 2021 η βιομηχανία προχώρησε στην ανάπτυξη νέας σειράς προϊόντων αποτελούμενης από πλαστικά βάζα PET.