Για τους τρόπους με τους οποίους οι Διαδραστικές Τεχνολογίες Διευκολύνουν και Αναβαθμίζουν Διαδικασίες στην Αλυσίδα Εφοδιασμού μίλησε ο Αντώνης Καρύδης, Managing Director της Mativision Limited (Immersive Tech), στο πλαίσιο του 10oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου Προμηθειών & Διοίκησης Εφοδιασμού, κάνοντας λόγο για ενίσχυση της παραγωγής, μείωση του downtime, πτώση του κόστους και συντόμευση διαδικασιών.

Όπως σημείωσε ο κ. Καρύδης, οι διαδραστικές τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα σημαντικής μείωσης του κόστους στις λειτουργίες διαχείρισης αποθήκης και στη διαλογή, δραστηριότητες στις οποίες αναλογεί το 20% και το 60% του συνολικού κόστους αντίστοιχα. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα από την καθοδήγηση των εργαζομένων στην αποθήκη για την εκτέλεση επιλεγμένων εργασιών, μειώνεται το περιθώριο σφαλμάτων και αστοχιών.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι έχουν πληροφόρηση σχετικά με την τοποθέτηση των προϊόντων και το υπάρχον απόθεμα σε πραγματικό χρόνο, ενώ διευκολύνεται ο σχεδιασμός οργάνωσης και κατασκευής της αποθήκης. Κλείνοντας, ο κ. Καρύδης τόνισε ότι τέτοιες εφαρμογές έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν έχουν απαγορευτικό κόστος, ενώ παράλληλα διαθέτουν εύκολη επαναληψιμότητα και επέκταση, βρίσκοντας εφαρμογές σε πολλούς τομείς.