Τους επτά πυλώνες δράσεων για την ενίσχυση του κλάδου του ελληνικού φαρμάκου ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, στο πλαίσιο παρουσίασης της έκδοσης του ΙΟΒΕ: «Η φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2020». Σε αυτούς περιλαμβάνεται ο επαναπροσδιορισμός της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, η ολοκλήρωση μεταρρυθμίσεων, αλλά και η ενίσχυση των κινήτρων για παραγωγικές επενδύσεις και επενδύσεις σε κλινικές μελέτες, Data Centers και ενίσχυση συνεργασιών διεθνών και ελληνικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα όσα παρουσιάστηκαν, σημαντική παραμένει η αναπτυξιακή προοπτική της φαρμακοβιομηχανίας, καθώς η δαπάνη για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), αντιπροσωπεύει το 5% της συνολικής ιδιωτικής δαπάνης για Ε&Α στην Ελλάδα (2017). Η παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων σε αξία το 2019 ανήλθε σε €1,4 δισεκ., ενώ η προστιθέμενη αξία στα €1,2 δισεκ. (6,6% μερίδιο στην μεταποίηση).