Επενδύσεις στην παραγωγή, αύξηση του μεριδίου της στην αγορά εσωτερικού και εξωτερικού αλλά και διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων της είναι το τρίπτυχο στο οποίο βάσισε τη στρατηγική της για την περασμένη χρονιά η Φάρμα Κουκάκη. Μάλιστα, τη «συνταγή» αυτή προτίθεται να ακολουθήσει και για το επόμενο διάστημα καθώς παρά τις προκλήσεις, που αποτυπώνονται και στα οικονομικά της αποτελέσματα, είδε για το 2022 αύξηση στις πωλήσεις κατά 16,39% (οι υψηλότερες στην ιστορία της), εν μέρει οφειλόμενη στην εκτόξευση των εξαγωγών της κατά 47,5%, σε σχέση με το 2021.

Συγκράτηση τιμών και αύξηση μεριδίου στην αγορά
Η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται, σύμφωνα με το Δ.Σ. της εταιρείας, πέρα από την άνοδο των εξαγωγών και στην αύξηση του μεριδίου αγοράς σε όγκο στην εγχώρια αγορά αλλά και στη συγκρατημένη αύξηση των τιμών πώλησης, τα οποία κυμάνθηκαν σε επίπεδα χαμηλότερα των ανταγωνιστών της. Να σημειωθεί πως τα βασικά της μεγέθη, EBIDTA και κέρδη προ φόρων, σημείωσαν σημαντική πτώση, -49,92% και -87,94% αντίστοιχα, έναντι της περσινής χρήσης.

Η μείωση της κερδοφορίας οφείλεται στη σημαντική πτώση του συντελεστή μικτού κέρδους, -8,18% λόγω των ιστορικά υψηλών τιμών γάλακτος, ενέργειας, α’ υλών και υλικών συσκευασίας. Σημειώνεται πως η Διοίκηση της εταιρείας έχοντας εκτιμήσει ότι οι έντονες πληθωριστικές τάσεις θα μετριασθούν και η αγορά θα επανέλθει σταδιακά σε κανονικότητα επέλεξε να μην μετακυλήσει στην κατανάλωση το κόστος ανατιμήσεων στοχεύοντας σε ενίσχυση των μεριδίων της στην εγχώρια αγορά.

Στρατηγικής σημασίας επενδύσεις
Η γαλακτοβιομηχανία με έδρα το Κιλκίς, στο πλαίσιο αύξησης της παραγωγικής της δυναμικότητας, καθώς και της μείωσης του κόστους παραγωγής, ξεκίνησε να υλοποιεί το επενδυτικό της σχέδιο, που θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2024. Ήδη το 2022 οι επενδύσεις ανήλθαν σε 1,9 εκατ. ευρώ και αποτελούν μέρος του παραπάνω συνολικού επενδυτικού πλάνου.

Το εν εξελίξει επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 18 εκατ. ευρώ θα καλύψει τις παρακάτω ανάγκες:

• Μείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος με νέο εξοπλισμό αυξημένης ενεργειακής απόδοσης,

• Ιδιοπαραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, που θα καλύψει το 35% των αναγκών της ηλεκτρικής ενέργειας και τουλάχιστον το 80% της θερμικής,

• Ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων με εγκατάσταση εξοπλισμού αυξημένης υγιεινής στοχεύοντας στην αύξηση του selflife,

• Αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας σε κωδικούς που κατέχει ηγετική θέση και αύξηση της υποστήριξης των εξαγωγών.

Παράλληλα, το 2022 ολοκληρώθηκε και μελέτη για υποβολή στο πρόγραμμα «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» του ΥΠΑΑΤ. Το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• Έργο για εγκατάσταση Φ/Β ισχύος περίπου 900kW (περίπου 700 χιλ. ευρώ), που θα καλύπτει το 35% της ημερήσιας κατανάλωσης σε ηλεκτρικό ρεύμα,

• Εγκατάσταση μονάδας βιοαερίου (περίπου 2 εκατ. ευρώ) όπου τα λύματα θα μετατρέπονται σε βιομεθάνιο, μειώνοντας το ενεργειακό αποτύπωμα της, όπως επίσης και του βιολογικού καθαρισμού,

• Έργο μείωσης της κατανάλωσης νερού κατά 20%. Με την ολοκλήρωση του έργου θα έχει μειωθεί ουσιαστικά η ανάγκη της σε LPG (θερμογόνος ισχύ), ενώ παράλληλα θα αυξηθεί η βιωσιμότητα της (Sustainability).