Ικανοποιητική κρίνεται από την Διοίκηση της ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ η οικονομική της πορεία στη διάρκεια του 2022. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία χοιρινού κρέατος από το 1969 και διαθέτει, μεταξύ άλλων, μονάδα εκτροφής, τυποποίησης, βιομηχανικό σφαγείο αλλά και μονάδα βιοαερίου. Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα υπογράφηκε συμφωνία με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας για την ανάπτυξη της πρώτης στην Ελλάδα μονάδας παραγωγής συμπιεσμένου βιομεθανίου. Όσον αφορά τα οικονομικά της, κατά την περασμένη χρονιά, ο τζίρος παρουσίασε αύξηση, της τάξεως του 25% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ειδικότερα, οι πωλήσεις της εταιρείας κατά την χρήση του 2022, ανήλθαν σε 10.278.549,64 ευρώ από 8.187.295,55 ευρώ το 2021. Οι δαπάνες κατά την κλειόμενη χρήση ανήλθαν σε 5.918.595,02 ευρώ, έναντι 5.007.097,49 ευρώ το 2021, αυξημένες κατά 18% περίπου ενώ τo αποτέλεσμα μετά φόρων της κλειόμενης χρήσης 2022 ανήλθε σε ζημιά ποσού 1.682.212,16 ευρώ έναντι κέρδους ποσού 304.744,59 ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2021.