Ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση της πρώτης στην Ελλάδα μονάδας παραγωγής συμπιεσμένου βιομεθανίου της ΔΕΠΑ Εμπορίας και συγκεκριμένα στο εργοστάσιο της Φάρμα Χήτας, μετά την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας, ως συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας που είχε υπογραφεί πριν από έναν χρόνο. Η συμφωνία σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μία νέα εποχή στον τομέα παραγωγής και χρήσης του βιομεθανίου στο εθνικό σύστημα μεταφορών στην Ελλάδα.

Τα πλεονεκτήματα του έργου
Σημαντικό στοιχείο στην επιλογή αποτέλεσε το γεγονός πως στην μονάδα της Φάρμας Χήτας λειτουργεί σύστημα βιοαερίου για τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Είναι εγκατεστημένη σε μια μεγάλη έκταση στη Ρωμιά της Φιλιππιάδας Πρεβέζης και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το πρατήριο FISIKON των Ιωαννίνων. Η μονάδα έχει σταθερή και ποιοτική παραγωγή βιοαερίου, μέρος της οποίας θα προμηθεύει στη ΔΕΠΑ για την μετέπειτα αναβάθμισή του σε βιομεθάνιο. Το βιομεθάνιο που θα εξέρχεται από την μονάδα αναβάθμισης, κατόπιν έγχυσης οσμητικού, θα συμπιέζεται σε υψηλή πίεση και θα αποθηκεύεται σε ειδικούς κυλίνδρους / συστοιχίες αποθήκευσης.

Στην συνέχεια, θα μεταφέρεται μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας της ΔΕΠΑ / FISIKON στο κοντινότερο πρατήριο στα Ιωάννινα, αλλά και σε άλλα κοντινά daughter πρατήρια σε περίπτωση που η παραγόμενη ποσότητα βιομεθανίου υπερκαλύπτει τις ανάγκες ζήτησης του πρατηρίου Ιωαννίνων. Επιπρόσθετα, υπάρχει εναλλακτική επιλογή της μεταφοράς του συμπιεσμένου βιομεθανίου προκειμένου να τροφοδοτηθεί απομακρυσμένο δίκτυο φ.α., λαμβανομένων υπόψη και των κανονιστικών προβλέψεων που αναμένονται από τους Διαχειριστές των Δικτύων φ.α. σχετικά με τη χρήση βιομεθανίου σε δίκτυα φυσικού αερίου. Το έργο αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία εντός του έτους 2024, με αρχική ετήσια παραγωγή περίπου 1 εκ Nm3 βιομεθανίου.