Η FARIA Renewables, μέσω της BAT SΟLAR, εταιρείας 100% συμφερόντων της, πέρασε με επιτυχία, βάση της προσφοράς της, στο 2ο διαγωνισμό για standalone μπαταρίες. Το έργο έχει μέγιστη ισχύ 49,9MW, εγγυημένη χωρητικότητα 100MWh και θα τεθεί σε λειτουργία έως τις 31.12.2025. Η FARIA Renewables έχει ενσωματώσει στη στρατηγική της, ως βασικό πυλώνα, την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας γνωρίζοντας ότι αποτελεί σημαντική παράμετρο για επίτευξη της ενεργειακής μετάβασης και την αποτελεσματικότερη διείσδυση έργων ΑΠΕ στο δίκτυο, ενώ έχει ήδη υπό ανάπτυξη χαρτοφυλάκιο έργων άνω των 2.500MW, σε διάφορες φάσεις ωριμότητας.

11 νέα έργα σταθμών αποθήκευσης
Σημειώνεται πως, όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΡΑΑΕΥ, διενεργήθηκε επιτυχώς η Β’ Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για χορήγηση επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης σε σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά τη διαδικασία εξαντλήθηκε η δημοπρατούμενη ποσότητα των 288,21 MW και υπήρξε σημαντική μείωση τιμών από την τιμή εκκίνησης. Οι οικονομικές προσφορές των επιλεγέντων κυμάνθηκαν από 44.100ευρώ MW/έτος έως 49.917 ευρώ MW/έτος, χαμηλότερα από την ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας που ήταν 115.000 ευρώ MW/έτος. Η συνολική Ισχύς που κατακυρώθηκε στους συμμετέχοντες ανήλθε σε 299,775 ΜW σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης.