Η ECM Partners Inc, βασικός μέτοχος της FAMAR, ανακοίνωσε τον διορισμό του Peter Prock ως νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου FAMAR. Ο κ. Prock χαίρει ευρείας αποδοχής στον επιχειρηματικό κόσμο, με εμπειρία σε διάφορους ρόλους στον φαρμακευτικό κλάδο. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου καλωσορίζει επίσης τον επί μακρόν συνεργάτη και CEO της FAMAR, Κωνσταντίνο Ρεγγή, ως νέο μέλος. Και οι δύο αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους με άμεση ισχύ.