Τα funds που διαχειρίζονται οι ECM Partners και Metric Capital Partners LLP είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν νέα επένδυση στη Famar. Τα funds που διαχειρίζεται η ECM εξαγόρασαν τη FAMAR, τον Μάρτιο 2020 με σκοπό να προβούν στις απαραίτητες επενδύσεις για να βελτιστοποιήσουν τις επιδόσεις της εταιρείας.

Ως μέρος της πιο πρόσφατης συναλλαγής, η ECM προέβη σε αύξηση των επενδύσεών της, αλλά και της ιδιοκτησίας της στη Famar, ενώ η MCP πραγματοποίησε σημαντική επένδυση σε αυτή και αναμένει να συμβάλλει στα φιλόδοξα πλάνα της εταιρείας τα επόμενα χρόνια.