Η TÜV HELLAS (TÜV NORD), πιστοποίησε εκ νέου την εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων FAMAR, για τα πρότυπα ISO 45001:2018 και ISO 14001:2015.

Συγκεκριμένα, διενήργησε επιθεώρηση στις δύο εγκαταστάσεις της FAMAR στον Αυλώνα, χορηγώντας τις πιστοποιήσεις:
• ISO 45001:2018: Αφορά το Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της FAMAR, διασφαλίζοντας ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.
• ISO 14001:2015: Επικεντρώνεται στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της FAMAR, υιοθετώντας βέλτιστες πρακτικές για προστασία του περιβάλλοντος.

Η απονομή των πιστοποιητικών πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση στο εργοστάσιο της FAMAR στον Αυλώνα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο κ. Απόστολος Σαγιάκος, Γενικός Διευθυντής της FAMAR στην Ελλάδα, σημείωσε «Η πρόσφατη πιστοποίησή μας από την TÜV HELLAS (TÜV NORD), δεν αποτελεί μόνο μια αναγνώριση των τρεχουσών προσπαθειών μας, αλλά επιβεβαιώνει και τη δέσμευσή μας για μελλοντική βελτίωση. Στο πλαίσιο αυτό η FAMAR έχει αναλάβει τη δέσμευση να περιορίσει τις εκπομπές CO2 κατά 30% για το διάστημα 2025-2030, ενώ ταυτόχρονα έχει αναλάβει μια σειρά από επιπλέον πρωτοβουλίες έναντι των εργαζομένων αλλά και των προμηθευτών της, με γνώμονα την θωράκιση της ασφάλειας αλλά και της υγείας τους στην εργασία».