Σε βάθος τριετίας αναμένεται η λειτουργία του νέου εργοστασίου της ΦΑΓΕ στην Ολλανδία, με την οικονομική έκθεση του 2023 να καταδεικνύει τη στρατηγική εστίαση της εταιρείας στην επέκταση της παραγωγικής της δυναμικότητας και την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας των μονάδων σε ΗΠΑ και Ευρώπη μέσω σημαντικών επενδύσεων. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στα οικονομικά αποτελέσματα της γαλακτοβιομηχανίας, η ΦΑΓΕ από το 2021 σχεδιάζει να ενισχύσει την παραγωγική δυναμικότητα των ευρωπαϊκών της εγκαταστάσεων με την προσθήκη μιας νέας μονάδας στο επιχειρηματικό πάρκο Riegmeer Hoogeveen στην Ολλανδία.

Στο πλαίσιο αυτό έχει συνάψει σύμβαση προαίρεσης για ένα οικόπεδο 15 εκταρίων με τον δήμο Hoogeveen, ενώ συνεργάζεται ενεργά με τις αρμόδιες αρχές για την υλοποίηση του νέου εργοστασίου, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 2027. Όπως σημειώνεται, η μονάδα της Ολλανδίας θα χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής και διαδικασίες παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται στην μονάδα των ΗΠΑ. Περίπου 170 εκατ. δολάρια αναμένεται να επενδυθούν για την κατασκευή της, με τα 11,4 εκατ. να έχουν ήδη δαπανηθεί μέχρι το τέλος του 2023.

Παράλληλα, μεταξύ 2019 και 2023, η ΦΑΓΕ πραγματοποίησε σωρευτικές κεφαλαιακές επενδύσεις ύψους 82,3 εκατ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων ύψους 41,4 εκατ. δολαρίων για την ολοκλήρωση της επέκτασης της μονάδας στις ΗΠΑ. Η εγκατάσταση αυτή έχει πλέον τη δυνατότητα παραγωγής 160.000 τόνων γιαουρτιού ετησίως, η οποία αναμένεται να καλύψει τη ζήτηση για τουλάχιστον τα επόμενα 5 χρόνια, με περαιτέρω βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής. Στις ελληνικές εγκαταστάσεις, σημαντική εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους επιτεύχθηκε με την αναδιοργάνωση των λειτουργιών και την ενοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού νωπού γάλακτος. Οι πρωτοβουλίες αυτές συνέβαλαν στη βελτίωση του μικτού κέρδους μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής. Σε επίπεδο Ομίλου, οι πωλήσεις ενισχύθηκαν πέρυσι κατά 13,9% στα 629,2 εκατ. δολάρια, τα κέρδη προ φόρων άγγιξαν τα 117,5 εκατ. δολάρια από 35,9 εκατ. δολάρια και τα καθαρά κέρδη εκτοξεύθηκαν στα 82,7 εκατ. δολάρια έναντι 29,3 εκατ. δολαρίων το 2022.