Η διαχείριση εγκαταστάσεων είναι απαραίτητη για την ικανότητα ενός οργανισμού να λειτουργεί αποτελεσματικά, να μεγιστοποιεί τη χρήση των πόρων και να ενισχύει την παραγωγικότητα των εργαζομένων στον ταχέως εξελισσόμενο εταιρικό κόσμο του σήμερα.

Οι υπεύθυνοι για τη διαχείριση εγκαταστάσεων εποπτεύουν ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής διαχείρισης, της κανονιστικής συμμόρφωσης και της συντήρησης της φυσικής υποδομής. Κατανοώντας τη σημασία αυτού του κλάδου, η Verified Market Reports συνέταξε μια εκτεταμένη ερευνητική μελέτη «Facility Management Market» που παρέχει διορατικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του κλάδου σήμερα και τι να περιμένουμε στο μέλλον.
Ορισμένες επιχειρήσεις έχουν καταστεί ηγέτες στον τομέα της διαχείρισης εγκαταστάσεων, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις και πρωτοστατώντας σε βελτιώσεις σε πολλούς τομείς της διαχείρισης εγκαταστάσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές δεσμεύονται να παρέχουν διαχείριση εγκαταστάσεων που είναι τόσο αποδοτική όσο και αποτελεσματική, προκειμένου να βοηθήσουν τους οργανισμούς να επιτύχουν τους στρατηγικούς τους στόχους.

Η πανδημία έχει αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας σχεδόν κάθε επιχείρησης. Από τα εστιατόρια και το λιανικό εμπόριο μέχρι τα κτίρια γραφείων και τα εργοστάσια, σχεδόν κάθε βιομηχανία έχει υποστεί δραστική αλλαγή στις καθημερινές λειτουργίες με νέες εντολές ασφαλείας και πρωτόκολλα δημόσιας υγείας.
Αυτές οι αλλαγές ανάγκασαν τους οργανισμούς να δώσουν προτεραιότητα σε λύσεις διαχείρισης εγκαταστάσεων που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των καταναλωτών και παρέχουν μια απρόσκοπτη και ελκυστική εμπειρία, τόσο εντός όσο και εκτός του χώρου. Ως αποτέλεσμα, οι σημερινοί υπεύθυνοι στη διαχείριση εγκαταστάσεων πρέπει να είναι προληπτικοί και να γνωρίζουν τις τελευταίες τάσεις του κλάδου, αν θέλουν να οδηγήσουν τις δραστηριότητές τους στο επόμενο επίπεδο.
Ακολουθούν οι 10 κορυφαίες τάσεις που εξορθολογίζουν τη ροή εργασιών της διαχείρισης εγκαταστάσεων.

10. ΕΥΕΛΙΚΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Καθώς όλο και περισσότεροι οργανισμοί επιλέγουν την επιστροφή στο γραφείο, το εργασιακό περιβάλλον θα μετασχηματιστεί. Είτε επιστρέφουν πλήρως στο γραφείο είτε υιοθετούν ένα υβριδικό μοντέλο, οι διαχειριστές εγκαταστάσεων θα πρέπει να προβλέψουν πώς οι αλλαγές στη ροή εργασίας θα επηρεάσουν τις λειτουργίες του κτιρίου. Η τεχνολογία θα παίξει επίσης σημαντικό ρόλο, καθώς οι οργανισμοί έχουν εκμεταλλευτεί την περίοδο της πανδημίας για να επανεξετάσουν τις τεχνολογικές τους ανάγκες.

9. ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Οι επικοινωνίες μεταξύ των διαχειριστών εγκαταστάσεων (FM) και των συνεργατών του κλάδου θα συνεχίσουν να αποτελούν προτεραιότητα στο πεδίο. Λογισμικά αιχμής, όπως τα συστήματα διαχείρισης έργων που χρησιμοποιούνται σε μεγάλες εγκαταστάσεις, θα συμβάλλουν στην επίτευξη βέλτιστης αποτελεσματικότητας και στην εξορθολογισμένη επικοινωνία. Οι διαχειριστές εγκαταστάσεων θα διαδραματίσουν αναπόσπαστο ρόλο στη δημιουργία της υποδομής που θα βελτιώσει τη διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ των συνεργατών για την καλύτερη διευκόλυνση της ροής εργασιών του έργου.

8. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Η αναβάθμιση του ρόλου της διαχείρισης εγκαταστάσεων απαιτεί από τους επαγγελματίες να καθιερωθούν ως ηγέτες στον τομέα τους. Συνεισφέροντας σε δημοσιεύσεις του κλάδου, μιλώντας σε συνέδρια και μοιραζόμενοι βέλτιστες πρακτικές, μπορούν να προβάλλουν την τεχνογνωσία τους και να αναβαθμίσουν το κύρος του επαγγέλματος. Η διαχείριση εγκαταστάσεων δεν περιορίζεται πλέον σε λειτουργικές αναβαθμίσεις – έχει εξελιχθεί σε στρατηγικό παράγοντα που συμβάλλει στην οργανωτική επιτυχία. Ευθυγραμμιζόμενοι με τους εταιρικούς στόχους, αξιοποιώντας τις γνώσεις των δεδομένων, βελτιστοποιώντας τη χρήση των χώρων, αγκαλιάζοντας την τεχνολογία, συνεργαζόμενοι με τα ενδιαφερόμενα μέρη και καλλιεργώντας την ανθεκτικότητα, οι διαχειριστές εγκαταστάσεων μπορούν να περιηγηθούν στις πολυπλοκότητες και να συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη, την αποδοτικότητα και τη φήμη του οργανισμού τους. Ως πραγματικοί παράγοντες αλλαγής, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος του δομημένου περιβάλλοντος και στη διασφάλιση ενός βιώσιμου και ευημερούντος μέλλοντος.

7. MAINTENANCE 4.0
Η διαχείριση εγκαταστάσεων περιλαμβάνει το συντονισμό και τη διαχείριση διαφόρων πτυχών ενός κτιρίου ή μιας εγκατάστασης, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία και η λειτουργικότητά της. Η συντήρηση είναι ένα κρίσιμο στοιχείο της διαχείρισης εγκαταστάσεων, καθώς περιλαμβάνει τη συντήρηση, την επισκευή και τη συνολική διατήρηση της εγκατάστασης, ενώ η Συντήρηση 4.0 συμβάλλει στην πρόοδο του κλάδου FM και γεφυρώνει το χάσμα της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στη διαχείριση εγκαταστάσεων. Η προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει προληπτικές ενέργειες που βασίζονται σε δεδομένα και προγνωστικές αναλύσεις. Με τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης και των επιδόσεων της εγκατάστασης, η Συντήρηση 4.0 δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές των εγκαταστάσεων να προβλέπουν και να προλαμβάνουν τα προβλήματα πριν αυτά κλιμακωθούν. Αυτό όχι μόνο εξοικονομεί χρόνο και χρήμα, αλλά διασφαλίζει επίσης την αδιάλειπτη λειτουργία και ενισχύει την ικανοποίηση των εργαζομένων.

6. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εργασίες που είναι επαναλαμβανόμενες, επικίνδυνες ή απαιτούν μεγάλη ακρίβεια. Για παράδειγμα, τα ρομπότ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εργασίες καθαρισμού και συντήρησης, μειώνοντας την ανάγκη για ανθρώπινη παρέμβαση και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα. Τα συστήματα αυτοματισμού μπορούν επίσης να ελέγχουν και να παρακολουθούν διάφορα συστήματα εντός μιας εγκατάστασης, όπως τα συστήματα HVAC (θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού), ο φωτισμός και η ασφάλεια, επιτρέποντας τον κεντρικό έλεγχο και τη βελτιστοποίηση. Η τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (AR) και εικονικής πραγματικότητας (VR) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό και τη σχεδίαση εγκαταστάσεων, επιτρέποντας στους ενδιαφερόμενους να οπτικοποιήσουν και να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις πριν από την υλοποίηση. Οι τεχνολογίες αυτές μπορούν επίσης να βελτιώσουν τα προγράμματα κατάρτισης για το προσωπικό των εγκαταστάσεων, παρέχοντας καθηλωτικές και διαδραστικές εμπειρίες. Για παράδειγμα, οι τεχνικοί συντήρησης μπορούν να λάβουν εικονική εκπαίδευση σε πολύπλοκες λειτουργίες εξοπλισμού, βελτιώνοντας τις δεξιότητές τους και μειώνοντας τα ανθρώπινα λάθη.

5. ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Καθώς το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) συνεχίζει να αναπτύσσεται, οι διαχειριστές εγκαταστάσεων θα έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε προηγμένη τεχνολογία με αισθητήρες, δυνατότητες επεξεργασίας και αυτοματισμούς που δημιουργούν μια πιο ευέλικτη και διαδραστική εμπειρία για τους τεχνικούς, τους υπαλλήλους και τους επισκέπτες. Η έξυπνη τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τους διαχειριστές εγκαταστάσεων να δημιουργήσουν ένα άνετο, ενεργειακά αποδοτικό περιβάλλον και να βελτιστοποιήσουν τις λειτουργίες του κτιρίου που κυμαίνονται από συστήματα πυροπροστασίας, ασφάλειας και εντοπισμού περιουσιακών στοιχείων, καθώς και διαχείριση φωτισμού, συντήρηση HVAC και έξυπνη στάθμευση.

4. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Καθώς οι εγκαταστάσεις ψηφιοποιούνται όλο και περισσότερο, η επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή συνεργασία μεταξύ των ομάδων. Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) έχει τη δυνατότητα να απλοποιήσει την ολοκλήρωση των συστημάτων, βελτιώνοντας την επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων τμημάτων και καταρρίπτοντας τα εμπόδια που εμποδίζουν τις ομάδες να συνεργαστούν.

3. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Οι αλλαγές που έχουμε όλοι βιώσει τα τελευταία χρόνια δημιουργούν αναμφίβολα μια βαριά βάση δεδομένων με πληροφορίες, δεδομένα και στατιστικά στοιχεία. Καθώς οι FM σχεδιάζουν τα επερχόμενα έργα, θα βασίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό σε αυτά τα δεδομένα για την καλύτερη ενημέρωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η αξιοποίηση των δεδομένων μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των γενικών εξόδων, στην ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής λειτουργίας, στην αύξηση της αποδοτικότητας και στη βελτίωση της βαθμονόμησης του συστήματος.

2. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ
Οι εταιρείες σε όλους σχεδόν τους κλάδους δραστηριοποιούνται προληπτικά και δίνουν μεγαλύτερη προτεραιότητα σε φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές που περιορίζουν ή μηδενίζουν το αποτύπωμα άνθρακα. Οι FM θα πρέπει να συμμετέχουν άμεσα σε αυτές τις συζητήσεις και μπορούν να αναμένουν να δουν μεγαλύτερη έμφαση στις καινοτόμες λύσεις διαχείρισης ενέργειας και στο πώς οι φιλικοί προς το περιβάλλον παράγοντες θα επηρεάσουν τους εργαζόμενους, τους πελάτες και το περιβάλλον.

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Παρόμοια με τη χρήση του Building Information Modeling (BIM), η προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση (PPM) αποτελεί μια τεχνολογική προσέγγιση για την τυποποίηση και την πρόβλεψη των αναγκών συντήρησης. Αυτό το μοντέλο βοηθά τις επιχειρήσεις να προγραμματίζουν τακτικές συντηρήσεις εκ των προτέρων και παρέχει ένα σύστημα για την ταχεία προσαρμογή σε απρόβλεπτες αλλαγές. Η μέθοδος αυτή συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων μακροπρόθεσμα, αντί να αντιδρούν εκ των υστέρων στις ανάγκες που προκύπτουν. Επιτρέπει στους διαχειριστές εγκαταστάσεων να κατανοούν καλύτερα τα περιουσιακά στοιχεία κάθε κτιρίου, δίνοντάς τους τη δυνατότητα για προνοητικό σχεδιασμό και αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων.