Η βιομηχανική παραγωγή της ευρωζώνης αυξήθηκε τον Ιούλιο, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις παρά τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Ειδικότερα, η παραγωγή των εργοστασίων, ορυχείων και υπηρεσιών κοινής ωφελείας στην ευρωζώνη, αυξήθηκαν τον Ιούλιο 1,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της The Wall Street Journal, είχαν προβλέψει αύξηση 0,6%.

Η παραγωγή μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκε 3,5% σε μηνιαία βάση, των κεφαλαιουχικών αγαθών κατά 2,7%, των διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 0,6% και των ενδιάμεσων αγαθών κατά 0,4%. Σε ετήσια βάση, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε 7,7% τον Ιούλιο, περισσότερο από την αύξηση 6% που προβλεπόταν από τους οικονομολόγους. Οι προοπτικές για τον βιομηχανικό κλάδο της ευρωζώνης παραμένουν θετικές, καθώς η χαλάρωση των περιορισμών έχει τονώσει τη ζήτηση. Ωστόσο, τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα συνεχίζουν να επηρεάζουν την παραγωγή, ιδιαίτερα στα οχήματα, κάτι που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του έτους.