Με πιο χαμηλό ρυθμό τρέχει η επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο, αντανακλώντας την κορύφωση της ζήτησης το δεύτερο τρίμηνο, τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις ανησυχίες για την πανδημία.
Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα της ιδιωτικής εταιρείας Markit, ο σύνθετος ΡΜΙ δείκτης υπεύθυνων προμηθειών υποχωρεί απότομα αυτόν τον μήνα, από τις 59,0 μονάδες του Αυγούστου στις 56,1.
Υπενθυμίζεται ότι οποιοδήποτε αποτέλεσμα βρίσκεται υψηλότερα από το όριο των 50 μονάδων δείχνει ανάπτυξη, ενώ χαμηλότερα από αυτό συρρίκνωση.
O δείκτης που αφορά τις υπηρεσίες υποχώρησε σε χαμηλό 4 μηνών και στις 56,3 μονάδες από 59,0 τον Αύγουστο. Ο δείκτης που αφορά τη μεταποίηση υποχώρησε σε χαμηλό 7 μηνών και στις 58,7 μονάδες, από 61,4 τον Αύγουστο. Η Γερμανία σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση, φτάνοντας στο πιο χαμηλό σημείο από τον Φεβρουάριο, ενώ η Γαλλία -μετά την κορύφωση του Ιουνίου- βρίσκεται στο πιο χαμηλό από τον Απρίλιο.