Αισιόδοξη για το κλείσιμο του 2021 παραμένει η διοίκηση της Ευρωχαρτικής, με φόντο και την πλήρη λειτουργικότητα της επένδυσης ύψους 17 εκατ. ευρώ στις εγκαταστάσεις της, η ωρίµανση της οποίας, θα συνεχίσει να προσδίδει δυναµική στις πωλήσεις και στις συνέργειες κόστους από το 2021 και µετά.

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία επένδυση σε παραγωγικές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό και νέες γραμμές παραγωγής έδωσε στη χαρτοβιομηχανία παραγωγική δυναμικότητα επεξεργασίας χάρτου της τάξης των 240 τόνων την ημέρα -ενισχυμένη κατά 82%- πέραν των 250 τόνων απορρυπαντικών την ημέρα που εξακολουθεί να είναι σε θέση να παράγει. Όπως όλα δείχνουν, φέτος τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας εκτιμάται να κυμανθούν σταθεροποιητικά σε σχέση με το 2020, καθώς μεταξύ άλλων έχει εισάγει προϊόντα στην γκάµα της -λόγω της πανδηµίας- που και το 2021 θα έχουν σεβαστό αποτύπωµα σε πωλήσεις. «Θεωρούµε απολύτως εφικτό να προσεγγίσουµε και να ξεπεράσουµε την περιοχή των 60 εκατ. πωλήσεων για πρώτη φορά στην Ιστορία µας» αναφέρει χαρακτηριστικά η διοίκηση.

Όπως σημειώνεται στις οικονομικές καταστάσεις της, η Ευρωχαρτική «έχει αποφασίσει δε την περαιτέρω ενδυνάµωση της την επόµενη περίοδο τόσο σε επίπεδο Στελεχών αλλά και Εσωτερικών ∆οµών, προκειµένου να προσεγγίσει µελλοντικά το επίπεδο των µεγάλων αντίστοιχων εταιρειών του εξωτερικού, µη αποστερώντας παράλληλα την εµπειρία, την ταχύτητα και την ευελιξία της. Επιπροσθέτως ετοιµάζουµε ένα νέο – δυναµικό πρόγραµµα επενδύσεων το οποίο θα προχωρήσει εάν και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Τέλος η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον Κλάδο Χαρτικών (και όχι µόνο), προκειµένου εάν παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία, να συνεργαστεί µε σκοπό αµοιβαία οφέλη και συνέργειες».Όσον αφορά στη χρήση του 2020, τα αποτελέσματα ήταν πάνω από ικανοποιητικά, με τις πωλήσεις να ανέρχονται σε €57,09 εκατ. έναντι €52,75 εκατ. το 2019, αυξημένες κατά 8,24%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €4,50 εκατ. έναντι €2,17 εκατ. του 2019. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1.583.000 έναντι κέρδους €170.288 το 2019, ενώ τα κέρδη µετά φόρων ανήλθαν σε €1,06 εκ. το 2020 έναντι κερδών €1,05 χιλ. του αντίστοιχου διαστήµατος του 2019.