Με αφορμή την πράξη που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βιομηχανία των μηδενικών καθαρών εκπομπών (Net Zero Industry Act) για να ενισχυθεί η παραγωγή των καθαρών τεχνολογιών στην ΕΕ και να προετοιμάσει το μπλοκ για μια μετάβαση στην καθαρή ενέργεια, το EIT Manufacturing διοργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά με το μετασχηματισμό της βιομηχανίας Net Zero. Στόχος είναι η συνολική ικανότητα παραγωγής στρατηγικών τεχνολογιών μηδενικών καθαρών εκπομπών της Ένωσης να προσεγγίσει ή να καλύψει τουλάχιστον το 40% των ετήσιων αναγκών υλοποίησης έως το 2030. Ο νόμος επιδιώκει επίσης να επιτύχει ετήσια ικανότητα έγχυσης 50 εκατ. τόνων σε στρατηγικούς χώρους αποθήκευσης άνθρακα στην Ευρώπη έως το 2030 με συνεισφορά από εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ.

«Τα εργοστάσιά του μέλλοντος θα κατασκευαστούν ώστε να αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για να συνεισφέρουν θετικά στην κοινωνία.
Οι εγκαταστάσεις θα είναι ευέλικτες, ανταποκρινόμενες στην αλλαγή της νομοθεσίας και στον ανταγωνισμό του κλάδου», δήλωσε η Elida Karaivanova, Advanced Manufacturing Business Leader, Arup Europe, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου που φιλοξενήθηκε από το EIT Manufacturing. «Από την πλευρά της ευρωπαϊκής πολιτικής, μπορούμε να παίξουμε βασικό ρόλο συνηγορίας με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για να ενισχύσουμε τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και να τις βοηθήσουμε να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση της καθαρής μηδενικής φιλοδοξίας», δήλωσε η Caroline Viarouge, CEO της EIT Manufacturing. «Πρόκειται για συνεργασία που βοηθά στην κίνηση και την επιτάχυνση των επενδύσεων και της βιώσιμης καινοτομίας για την επίτευξη της καθαρής μηδενικής φιλοδοξίας μας».