Αρκετές προκλήσεις που απορρέουν από το ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον, έχουν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της τακτικής έκθεσης της ΕΥ, Geostrategic Outlook 2023. Σύμφωνα με την έκθεση, εντοπίζονται 10 ισχυρές παγκόσμιες τάσεις που θα επηρεάσουν τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα:

• Ο πόλεμος στην Ουκρανία.

• Η μετάβαση από το παγκόσμιο σύστημα συνεργασίας μεταξύ των ισχυρών πόλων στον εντεινόμενο ανταγωνισμό και τη σταδιακή αποσύνδεση των οικονομιών των ΗΠΑ και της Ευρώπης από αυτήν της Κίνας.

• Η μετάβαση αυτή οδηγεί κάποιες μεσαίου μεγέθους παγκόσμιες δυνάμεις στη διαφοροποίηση και την αύξηση της διαπραγματευτικής τους ισχύος.

• Η επιδίωξη της οικονομικής αυτάρκειας, ιδιαίτερα σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας.

• Η τεχνολογία αναδεικνύεται σε κεντρικό πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού.

• Η ενεργειακή αυτάρκεια εκτοξεύεται στην κορυφή της ατζέντας των κυβερνήσεων, ιδιαίτερα στην Ευρώπη.

• Οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις υιοθετούν πολιτικές διαφορετικών ταχυτήτων για το ESG, επιβεβαιώνοντας ότι η πορεία για την επίτευξη των στόχων για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση δε θα είναι πάντα ευθύγραμμη.

• Το παράδοξο του στασιμοπληθωρισμού.

• Το κόστος των τροφίμων ενδέχεται να οδηγήσει σε πολιτική αστάθεια.

• Οι νέες κυβερνήσεις της αριστεράς στη Λατινική Αμερική θα κληθούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα, που δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν επαρκώς οι προκάτοχοί τους, σε ένα περιβάλλον χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης και υψηλού δημόσιου χρέους. Μια ενδεχόμενη αποτυχία θα οδηγήσει την περιοχή σε νέα περίοδο πολιτικής αστάθειας.