Η EY ανακοίνωσε επένδυση άνω του 1 δισ. δολαρίων σε τεχνολογική πλατφόρμα επόμενης γενιάς για τις ελεγκτικές υπηρεσίες και τις λοιπές υπηρεσίες διασφάλισης. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς εστίασης της εταιρείας στην παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και την ταχεία ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των ρυθμιστικών αρχών, των κυβερνήσεων, των φορέων θέσπισης προτύπων, των επιτροπών ελέγχου και των διοικητικών συμβουλίων.

Η επένδυση, διάρκειας τεσσάρων ετών, ενεργοποιείται από ένα ευρύτερο πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. δολαρίων, που ανακοινώθηκε από την EY τον Σεπτέμβριο του 2021. Η επένδυση αυτή θα υποστηρίξει την ενσωμάτωση των υφιστάμενων τεχνολογιών EY Assurance σε μια πλατφόρμα απρόσκοπτης λειτουργίας, που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των κορυφαίων παγκόσμιων πλατφορμών ελέγχου της εταιρείας και αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες από συνεργάτες της EY για να τροφοδοτήσει μια νέα γενιά υπηρεσιών ελέγχου και λοιπών υπηρεσιών διασφάλισης, με βάση την ανάλυση δεδομένων.