Παρά το αβέβαιο περιβάλλον που υποσχόταν το 2021, η παγκόσμια αγορά δημόσιων εγγραφών απήλαυσε μια εξαιρετική χρονιά, καταγράφοντας ιστορικά υψηλά ως προς τον αριθμό τους και τα έσοδα. Συνολικά, το 2021 ολοκληρώθηκαν 2.388 συμφωνίες, συγκεντρώνοντας έσοδα $453,3 δισ., με αύξηση 64% και 67% αντίστοιχα σε ετήσια βάση. Αυτά, και άλλα ευρήματα, περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία παγκόσμια έκθεση, 2021 EY Global IPO Trends Report, της EY.

Το 2021 ξεκίνησε με την κυκλοφορία εμβολίων για τον COVID-19, την ανάκαμψη των παγκόσμιων οικονομιών και άφθονη ρευστότητα στην αγορά, γεγονότα που οδήγησαν σε αισιοδοξία για τις παγκόσμιες δημόσιες εγγραφές. Το τέταρτο τρίμηνο του 2021 ήταν το ιστορικά πιο ενεργό τέταρτο τρίμηνο όσον αφορά τον αριθμό των συμφωνιών, ξεπερνώντας τις επιδόσεις του τέταρτου τριμήνου του 2007, σημειώνοντας αύξηση 16% ως προς τον αριθμό των δημόσιων εγγραφών (621), και 9% ως προς τα έσοδα ($112,2 δισ.), σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2020.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο κλάδος της τεχνολογίας σημείωσε τον υψηλότερο αριθμό δημόσιων εγγραφών (611) για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο και συγκέντρωσε τα υψηλότερα έσοδα ($147,5 δισ.) για έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο κλάδος της υγείας με 376 δημόσιες εγγραφές, οι οποίες συγκέντρωσαν έσοδα $65,4 δισ. Ακολουθεί, σε μικρή απόσταση, η βιομηχανία, με 310 δημόσιες εγγραφές, που συγκέντρωσαν $63,1 δισ.