Διενεργήθηκαν πρόσφατα στο Ναύπλιο, εξετάσεις πρακτικού σκέλους για την πιστοποίηση γνώσεων & δεξιοτήτων χειριστών περονοφόρων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC/17024. Οι εξετάσεις διεξήχθησαν από τον διαπιστευμένο από τη Eurocert ΑΕ, στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας Δήμας ΑΕΒΕ.

Την πρακτική άσκηση των χειριστών περονοφόρων καθώς και το πρακτικό σκέλος της πιστοποίησης, υποστήριξε με τη διάθεση σύγχρονων μηχανημάτων και εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού η εταιρεία Jungheinrich, κορυφαίος πάροχος Material Handling & Intralogistics Solutions.